Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 3 od 27  
Back povratak na rezultate
Komunikacije, mediji, kultura
2017, vol. 9, br. 9, str. 217-232
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 06/12/2018
doi: 10.5937/gfkm1709217D
'Tiranija izbora' - kako praviti izbore u vremenu prezasićenosti informacijama?
Džon Nezbit Univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, Beograd

e-adresa: j.djordjevic@naisbitt.edu.rs

Sažetak

: Živimo u vremenu koje obiluje informacijama. Zahvaljujući savremenoj informaciono-komunikacionoj tehnologiji, svakovrsne informacije iz svih delova sveta su nam dostupne na svakom koraku i u svakom trenutku, bez obzira na to da li smo na poslu ili u svom domu. Stanje permanentne konektovanosti može da dovede do osećaja da se ne možemo više odupreti informacionim tokovima, niti ih kontrolisati, čemu je svakako doprinela ekspanzija interneta i društvenih mreža. Obilje informacija i njihov neprekidni tok izazivaju nekoliko krupnih problema na kognitivnom, afektivnom i konativnom nivou. Na kognitivnom planu, previše opterećuju i prevazilaze kapacitet pažnje i adekvatne obrade sadržaja, što na afektivnom nivou izaziva stres, frustraciju, nestrpljivost i nezadovoljstvo, dok na konativnom ugrožava sposobnost odabira ciljeva, odlučivanja, usmeravanja volje i istrajnosti. U ovom radu izdvajamo pitanje koje se odnosi na kognitivnu funkciju: kako vršiti selekciju, to jest koje informacije odabrati i kako ih odabrati. Iz toga proističu i pitanja koja se tiču afektivne i konativne sfere: kako se ljudi 'bore' sa mnoštvom informacija i kako se osećaju suočeni sa izazovom zvanim donošenje odluka. U tom okviru ćemo nastojati da opravdamo sintagmu 'tiranija izbora', odnosno da pokažemo da nas izloženost neprekidnom protoku različitih i fragmentisanih informacija navodi da konstantno preispitujemo da li smo napravili dobar izbor ili ne.

Ključne reči

informaciono-komunikacione tehnologije; prezasićenost informacijama; hiper komunikacija; izbor; anksioznost

Reference

*** Too Much Information. http://www.economist.com/node/18895468 (4.2.2017.)
*** Steps To Conquering Information Overload. http://www.forbes.com/sites/laurashin/2014/11/14/10-steps-to-conquering-informationoverload/ 2c6b369624fe (1.2.2017.)
*** Hypercommunication: How we live now. https://www.washingtonpost.com/news/achenblog/wp/2013/03/25/hypercommunicatioh-how-we-livenow/?utm_term=.3b70e261cef2 (7.2.2017.)
*** Tako stoje stvari - Fokus grupa - Knjige samopomoći. 23.11.2017. https://www.youtube.com/watch?v=9RazLyA1d7o (3.12.2017.)
*** Understanding Information Overload. http://www.infogineering.net/understanding-information-overload.htm (4.2.2017.)
Eriksen, T. (2003) Tiranija trenutka. Beograd: Biblioteka XX vek
Fromm, E. (1986) Čovjek za sebe. Zagreb: Naprijed
Hemp, P. Death by Information Overload. https://hbr.org/2009/09/deathby-information-overload (1.2.2017.)
Lipovecki, Ž. (1987) Dobra praznine - ogledi o savremenom individualizmu. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Lipovecki, Ž. (1992) Carstvo prolaznog - moda i njena sudbina u modernim društvima. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Milivojević, T., Dragović, K., Borisavljević, T. (2013) Crne rupe hiperkomunikacije - kad brzina usisa komunikaciju. u: Zbornik radova sa II Međunarodnog naučnog skupa 'Moć komunikacije 2013', Banja Luka, Panevropski univerzitet 'Aperion', str. 211-234
Milivojević, T. (2013) Bolesti ubrzanja vremena. Teme, vol. 37, br. 1, str. 405-420
Pakard, V. (1994) Skriveni ubeđivači. Beograd: Dosije
Reljić, S. (2013) Krita medija i mediji krize. Beograd: Službeni glasnik
Salecl, R. (2014) Tiranija izbora. Beograd: Arhipelag
Šušnjić, Đ. (2008) Ribari ljudskih duša: Ideja manipulacije i manipulacija idejama. Beograd: Čigoja štampa
Šušnjić, Đ. (1997) Dijalog i tolerancija. Beograd: Čigoja štampa
Tomić, Z. (2008) News age. Beograd: Službeni glasnik