Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 5 od 27  
Back povratak na rezultate
Kultura
2016, br. 150, str. 303-318
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 21/10/2016
doi: 10.5937/kultura1650303S
Delezov i Gatarijev koncept rizoma kroz arhitekturu, umetnost i dizajn
Univerzitet umetnosti u Beogradu

Sažetak

Autorka se bavi konceptom rizoma kroz umetnost, dizajn i arhitekturu i ukazuje na činjenicu da su pomenute discipline, u stvari, splet estetskih, psiholoških i političkih razlika koje se stalno dovode u složene međuodnose. Koncept rizoma odgovara postmoderni, u kojoj su sve tačke multiplikovane i međusobno isprepletane nehijerarhizovanim nitima. Podela između oblasti stvarnosti (sveta), oblasti reprezentacije (knjiga) i polja subjektivnosti (autor) više ne postoji. Na ideju rizoma nadovezuje se Kulhasov (Rem Koolhaas) tekst o savremenom gradu Džankspejsu (Junkspace), koji poredi sa postmodernim prostorom aerodroma preko arhitektonskih i prostornih karakteristika.

Ključne reči

Reference

Ballantyne, A. (2007) Deleuze and Guattari for Architects. New York: Routledge
Barthes, R. (1986) Smrt autora. u: Beker M. [ur.] Suvremene književne teorije - ruski formalizam, francuska nova kritika, poststrukturalistička američka kritika, estetika recepcije, marksistička kritika, Zagreb: SNL
Buchanan, I., Lambert, G. (2005) Deleuze and Space. Edinburgh: Edinburgh University Press
Debor, G. (2003) Društvo spektakla. Porodična biblioteka
Deleuze, G., Guattari, F. (1987) A thousand Plateaus. Minneapolis-London: University of Minnesota Press
Parr, A. (2005) The Deleuze Dictionary. Edinburgh: Edinburgh University Press
Senagala, M. (1999) Growing rhizomes and collapsing walls: Post-modern paradigms for design education. u: International Conference, Rome, Association of Collegiate Schools of Architecture, Rome
Šuvaković, M. (2005) Pojmovnik suvremene umjetnosti. Zagreb: Horetzky
Wardrip-Fruin, N. (2003) The new media reader. New York: MIT Press