Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 6 od 27  
Back povratak na rezultate
Kultura
2016, br. 153, str. 88-100
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 21/05/2017
doi: 10.5937/kultura1653088D
Grafiti - konstruisanje teorije iz iskaza umetnika i neke nedoumice
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju umetnosti

Projekat

Tradicija i transformacija: Istorijsko nasleđe i nacionalni identitet u Srbiji u 20. veku (MPNTR - 47019)

Sažetak

U radu se analiziraju pojedini iskazi umetnika koji su nastali kao govor o sopstvenom radu i umetničkim uverenjima, ali oblikovani široko, kao opšti sudovi o umetnosti. Ovi iskazi postaju teorijske formulacije primenjive na mnogo širi krug dela, pa i na radikalnije umetničke prakse. Pri tome se otkriva pitanje da li su za to odgovorni umetnici ili istoričari umetnosti, koji se pozivaju na njihove stavove.

Ključne reči

Reference

*** (1982) Italijanski likovni futurizam. Delo, Beograd, tematski broj, br. 1
Barash, M. (1998) Modern Theories of Art, 2: From Impressionism to Kandinsky. New York: University Press
Denegri, J. (1970) Aspekti i alternative posleratnih pokreta: od enformela do siromašne umetnosti. Umetnost, Beograd, br. 21, str. 43-59
Dibife, Ž. (1996) Likovne sveske. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, [odlomci iz pisama i razgovora], br. 3-4, str. 135-155
Dimovski, V. (2012) Manifest kao posebno delo avangarde. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Dišan, M. (1996) Likovne sveske. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, [odlomci iz razgovora], br. 1-2, str. 87-99
Dorival, B. (1957) Savremeno francusko slikarstvo, 1: Od impresionizma do fovizma 1883-1905. Sarajevo: Svjetlost
Dorival, B. (1960) Savremeno francusko slikarstvo, 2: Od fovizma do kubizma 1905-1911. Sarajevo: Svjetlost
Dragojević, P. (2001) Elementi neoklasicizma - nastanak i sklop jednog stila u likovnim umetnostima. Beograd
Draškić-Vićanović, I. (2010) Uticaj estetike na umetnost. Grčka likovna umetnost kao vizuelizacija pojma. u: Novaković, M. i Popović, U [ur.] Uticaj estetike na umetnost, zbornik radova, Beograd: Estetičko društvo Srbije, str. 145-151
Gavrić, G. (2014) Nacrt za jednu pedagošku praksu: slučaj Paula Klea. Beograd: Albatros Plus
Grlić, D. (1983) Estetika II - epoha estetike. Zagreb: Naprijed
Ivičević, D.J., ur. (1979) Postimpresionizam - izvori moderne umjetnosti. Zagreb: Mladost
Jelenski, K.A. (1979) Posle 50 godina avangarde. Delo, Beograd, knj. 25, br. 6-7, str. 158-170
Kandinski, V. (1968) O problemu oblika. Život umjetnosti, Zagreb, br. 7-8, str. 94-95
Kandinski, V. (1996) Sećanja. u: Likovne sveske, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, br. 3-4, str. 131-142
Lippard, L. (1967) Pop Art. Beograd: BIGZ
Merin, B.O., Stefanović, Lj., ur. (1972) Posle 45: umetnost našeg vremena. Beograd-Zagreb-Ljubljana: Mladinska knjiga, 45
Petrović, S. (1989) Boja i savremeno srpsko slikarstvo - ka fenomenologiji slike. Beograd - Niš: Prosveta
Polok, Dž. (1996) Likovne sveske. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, [odlomci iz razgovora], br. 7, str. 202-237
Ranković, M. (2010) Uticaj estetike na umetnost. u: Novaković, M. i Popović, U [ur.] Uticaj estetike na umetnost, zbornik radova, Beograd: Estetičko društvo Srbije, str. 13-20
Renak, S. (1960) Apolo. Opšta istorija likovnih umetnosti. Beograd: Mlado pokolenje
Rozenberg, H. (1968) Američki slikari akcije. Život umjetnosti, br. 7-8, str. 133-139
Šuvaković, M. (2005) Pojmovnik suvremene umjetnosti. Zagreb-Ghent: Horetzky - Vlees and Beton
Trifunović, L. (1968) Umetnost Oktobra. Umetnost, Beograd, br. 13
Trifunović, L. (1982) Slikarski pravci XX veka. Priština
Verkauf, W. (1975) Dada: Monograph of a movement. London: Academy editions
Vuksanović, D. (2010) Estetika, remix strategije u kulturi i savremena umetnička praksa. u: Novaković, M. i Popović, U [ur.] Uticaj estetike na umetnost, zbornik radova, Beograd: Estetičko društvo Srbije, str. 243-257