Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 6 od 50  
Back povratak na rezultate
Scripta Medica
2017, vol. 48, br. 1, str. 11-16
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 14/02/2019
doi: 10.18575/msrs.sm.e.17.02
Povezanost osobina ličnosti i zadovoljstva poslom kod nastavnika
aInstitute of Occupational Health and Sports in Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

e-adresa: vesna.paleksic@hotmail.com

Sažetak

Uvod: Osobe koje nisu zadovoljne poslom imaju veću šansu da dožive sindrom sagorijevanja, depresiju, anksioznost i smanjeno samopoštovanje. Pol Spektor je zadovoljstvo poslom definisao kao 'ono što osoba osjeća prema svom poslu i različitim aspektima posla.' Mnoga istraživanja u oblasti industrijsko-organizacijske psihologije ispituju odnos između zadovoljstva poslom i pojedinih osobina ličnosti. Većina istraživanja potvrđuju da su neke osobine ličnosti značajni prediktori zadovoljstva poslom. Cilj istraživanja: Ispitati nivo zadovoljstva poslom, te istražiti da li postoji povezanost pojedinih aspekata zadovoljstva poslom sa osobinama ličnosti nastavnika u osnovnim i srednjim školama. Ispitanici i metode: Istraživanje je dizajnirano kao studija presjeka. Uzorak je obuhvatio 280 nastavnika. Osobine ličnosti ispitivane su pomoću Zuckerman - Kuhlman Personality Questionnaire (ZKPQ-50-CC), skraćena verzija, za procjenu pet dimenzija ličnosti. Za evaluaciju zadovoljstva poslom korišćen je upitnik Skala Job Satisfaction Survey (JSS), kojom se procenjuje devet aspekata zadovoljstva poslom. Ispitivanje je obavljeno u skladu sa etičkim principima. Statistička obrada obuhvatila je deskriptivnu i korelacionu analizu. Rezultati: Rezultati su pokazali da nastavnici u ukupnom skoru doživljavaju srednji (ambivalentan) nivo zadovoljstva poslom. Nezadovoljni su platom, zadovoljni su aspektima: 'Nadređeni', 'Kolege', 'Obilježja posla' i 'Komunikacijske vještine', a ambivalentni su u odnosu na aspekt 'Napredovanje, 'Pogodnosti', 'Nagrađivanje' i 'Uslovi rada'. Osobine ličnosti Neurotičnost i Socijabilnost su na nivou slabe povezanosti sa zadovoljstvom posla kod ove grupe ispitanika, Neurotičnost je u negativnoj korelaciji, a Socijabilnost u pozitivnoj. Korelacija ostalih osobina ličnosti sa pojedinim aspektima zadovoljstva poslom je zanemariva. Zaključak: Rezultati ovog istraživanja pokazuju da postoji povezanost, istina slaba, između nekih osobina ličnosti i zadovoljstva poslom.

Ključne reči

Reference

Davis, R.V. (1992) Job satisfaction. u: Jones L.K. [ur.] Encyclopedia of career change and work issues, Phoenix: The Oryx press, str. 142-143
de Neve, K.M., Cooper, H. (1988) The happy personality: A meta analysis of 137 personality traits and subjective well-being. Psychological Bulletin, vol. CXXIV, 197-229
Hadžić, O., Majstorović, N., Nedeljković, M. (2009) Percepcija podrške rukovodioca, dimenzije ličnosti zaposlenih i njihovo zadovoljstvo pojedinim aspektima posla. Psihologija, vol. 42, br. 3, str. 375-392
Judge, T.A., Heller, D., Mount, M.K. (2002) Five-factor model of personality and job satisfaction: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 87(3): 530-541
Matanović, J. (2009) Osobine ličnosti kao prediktori zadovoljstva poslom. Primenjena psihologija, 2(4): 327-338
McCrae, R.R., Costa, P. (1990) Personality in adulthood. New York, itd: Guilford Press
McCrea, R.R., Costa, P.T. (1991) Adding liebe and arbeit: The full five factor model and well being. Personality and Social Psychology Bulletin, 17(2): 227
Mirković, B., Čekrlija, Đ. Karakteristike ličnosti zaposlenih i zadovoljstvo poslom. https://www.researchgate.net/
Spector, P.E. (1997) Job satisfaction: application, assessment, causes and consequences. Los Angeles: Sage Publications
Spector, P.E. (1985) Measurement of human service staff satisfaction: Development of the Job Satisfaction Survey. American Journal of Community Psychology, 13(6): 693-713
Zuckerman, M. (2002) Zuckerman-Kuhlman personality questionnaire (ZKPQ): An alternative five factorial model. u: de Raad B., M.Perusini [ur.] Big five assessment, Seattle: Hogrefe and Huber Publishers, 377-396