Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
Ekonomika poljoprivrede
2017, vol. 64, br. 4, str. 1595-1606
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 29/03/2018
doi: 10.5937/ekoPolj1704595M
Creative Commons License 4.0
Efekati koji nastaju primenom koncepta održivog razvoja ruralnog turizma na Staroj planini
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd

e-adresa: mladjan.maksimovic@mef.edu.rs, darjan.karabasevic@mef.edu.rs, miodrag.brzakovic@mef.edu.rs, pavlebzakovic@yahoo.com

Sažetak

Razvoj ruralnog turizma na Staroj planini pozitivno utiče na ekonomski razvoj lokalnih zajednica u tom području. Međutim, sa adekvatnim programom održivog razvoja turizma Stare planini nastali bi i pozitivni efekti kao prateći faktor razvoja ruralnog turizma. Posebni bi rezultati pokazali kod Očuvanje kvaliteta životne sredine i svih razvojnih resursa, a naročito ostvarenje ekonomskih profita. Cilj rada je da detektuje u kojoj meri od realizacije programa održivog razvoja turizma Stare planine, zavise efekti koji nastaju razvojem ruralnog turizma. Metoda koja omogućava da se ostvare uzročno-posledične veze između ovih pojava je linearna regresiona analiza. Svrha regresione analize je utvrditi oblik veze, odnosno zavisnost između posmatranih pojava kroz matematičku formulu i niza odgovarajućih pretpostavki. Zbog toga ona najbolje opisuje kvantitativnu zavisnost između varijacija posmatranih pojava u realnosti kao sredstva koje nam služi da se ocene i predvide vrednosti zavisne promenljive za željene vrednosti objašnjavajuće promenljive, odnosno efekata koji nastaju razvojem ruralnog turizma na Staroj planini.

Ključne reči

Reference

Akama, J.S., Kieti, D. (2007) Tourism and Socio-economic Development in Developing Countries: A Case Study of Mombasa Resort in Kenya. Journal of Sustainable Tourism, 15(6): 735-748
Biddulph, R. (2015) Limits to mass tourism’s effects in rural peripheries. Annals of Tourism Research, 50: 98-112
Bogdanov, N. (2007) Mala ruralna domaćinstva u Srbiji i ruralno nepoljoprivradna ekonomija. Beograd: UNPD
Brown, F., Hall, D. (2008) Tourism and Development in the Global South: the issues. Third World Quarterly, 29(5): 839-849
Cawley, M., Gillmor, D.A. (2008) Integrated rural tourism:. Annals of Tourism Research, 35(2): 316-337
Clarke, J. (1996) Farm accommodation and the communication mix. Tourism Management, 17(8): 611-616
Cvijanović, D. (2014) Turističko tržište u dunaskom regionu. Beograd: institut za ekonomiku poljoprivrede, Monografija
Gibson, C. (2009) Geographies of tourism: critical research on capitalism and local livelihoods. Progress in Human Geography, 33(4): 527-534
Gilbert, D. (1989) Rural tourism and marketing. Tourism Management, 10(1): 39-50
Jovičić, D. (2002) Menadžment turističkih destinacija. Beograd: Želnid
Krajnović, A., Šajn, D.Č., Predovan, M. (2017) Strateško upravljanje razvojem ruralnog turizma - problemi i smjernice. Oeconomica Jadertina, 1(1): 30-45
Lacher, R. G., Nepal, S.K. (2010) From Leakages to Linkages: Local-Level Strategies for Capturing Tourism Revenue in Northern Thailand. Tourism Geographies, 12(1): 77-99
Marković, S., Pejanović, Lj. (2012) Zaštita životne stedine u politici održivog razvoja. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije
Mitchell, J., Ashley, C. (2010) Tourism and poverty reduction: Pathways to prosperity. London: Earthscan, 1st ed
Pechlaner, H., Volgger, M., Herntrei, M. (2012) Destination management organizations as interface between destination governance and corporate governance. Anatolia, 23(2): 151-168
Ruhanan, L. (2012) Developing a strategic vision: integration principles of sustainable development in planning tourist destinations. Acta Turistica, Vol. 24, No. 2, pp 149-176
Scheyvens, R. (2007) Exploring the Tourism-Poverty Nexus. Current Issues in Tourism, 10(2): 231-254
Scoones, I. (2009) Livelihoods perspectives and rural development. Journal of Peasant Studies, 36(1): 171-196
Sharpley, R. (2002) Rural tourism and the challenge of tourism diversification: The case of Cyprus. Tourism Management, 23(3): 233-244
Walpole, M.J., Goodwin, H.J. (2000) Local economic impacts of dragon tourism in Indonesia. Annals of Tourism Research, 27(3): 559-576
Zapata, M.J., Hall, C. M., Lindo, P., Vanderschaeghe, M. (2011) Can community-based tourism contribute to development and poverty alleviation? Lessons from Nicaragua. Current Issues in Tourism, 14(8): 725-749
Živković, B. (2013) Ekonomski aspekti uticaja turizma na ekonomiju ruralnih regija. Ecologica, vol. 20, br. 71, str. 541-544