Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
Singidunum revija
2011, vol. 8, br. 2, str. 103-110
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 30/03/2012
Analiza agencijske prodaje avio-karata na tržištu Srbije i Crne Gore
aHipnos d.o.o., Beograd
bUniverzitet Singidunum, Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, Beograd

e-adresa: vladimir.jovanovik@gmail.com

Sažetak

Putničke agencije godinama unazad igraju značajnu ulogu u prodaji avionskih karata u svetu. Globalizacijom, razvojem interneta i pojavom elektronske karte suštinski se menjaju odnosi između avio-kompanija i agencija. Veći broj kompanija u svetu ukida provizije agencijama, što je jedan od razloga smanjivanja broja agencija na pojedinim tržištima. Tržište Srbije i Crne Gore takođe prati svetske promene uz ispoljavanje i određenih specifičnosti. Podaci o prodaji na ovom tržištu ukazuju da agencije i dalje igraju ključnu ulogu u prodaji avio-karata. Dolaskom niskobudžetnih avio-kompanija, smanjenjem cena karata i ulaskom Srbije i Crne Gore na belu šengensku listu omogućuje se veći broj putovanja građanima dveju zemalja, a to utiče i na porast prodaje avio-karata u putničkim agencijama.

Ključne reči

putničke agencije; avio-kompanije; avio-karte

Reference

*** (2004) IATA/UFTAA international travel tourism training program. u: Foundation - Module M1. 10 Customer Service: Module M1. 11 Technology in the Travel Industry, Montreal, Canada
*** MIDT data analysis system. Dostupno na: https://midas.dobsystems.com/midas/signon.aspx [pregledano 15. 02. 2011]
Alamdari, F. (2002) Regional development in airlines and travel agents relationship. Journal of Air Transport Management, 8(5): 339-348
Button, K. (2008) The impacts of globalization on international air transport activity: Past trends and future perspectives. u: Global Forum on Transport and Environment in a Global World, 10-12 November, Guadalajara, Mexico
Devrident, L., Derudder, B., Witlox, F. (2006) Introducing a New and Exciting Global Airline Database: MIDT. Aerlines Magazine, e-zine edition. Issue 32, http://www.aerlines.nl/issue_32/32_Witlox_et_al_MIDT.pdf [pregledano 15. 03. 2011]
Kovačević, B. (2008) Globalizacija u vazdušnom saobraćaju. Beograd: B. Kovačević
Krstić, B., Stepanović, L. (2004) Avio-saobraćaj u turbulencijama neki elementi za formiranje vazduhoplovne politike. Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije
Mak, J. (2004) Tourism and the economy: Understanding the economics of tourism. Honolulu: University of Hawaii Press, 41-52
Pavlović, D., Spasić, V. (2008) Efekti primene savremene informacione tehnologije u poslovanju malih turističkih agencija. Singidunum revija, 5(1): 148-156
Spasić, V., Brdar, I. (2010) Avio-saobraćaj u Srbiji sa posebnim osvrtom na niskobudžetne avio-kompanije. Singidunum revija, 7(1): 107-116