Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 18  
Back povratak na rezultate
Strani pravni život
2014, br. 3, str. 141-155
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Švajcarski referendum o ograničenju migracija iz EU - posledice na odnose između Švajcarske i EU
Institut za uporedno pravo, Beograd + Pravni fakultet, Banja Luka, Republika Srpska

e-adresa: ceranicj@gmail.com

Sažetak

Rad je posvećen inicijativi za ograničenje migracija iz EU koju je švajcarski narod podržao na referendumu i posledicama ovakvog ishoda referenduma na odnose između Švajcarske i EU. S obzirom na to da Švajcarska nije članica EU, odnosi između ove zemlje i EU uređeni su na osnovu bilateralnih sporazuma, koji su predstavljeni u prvom delu rada. Drugi deo posvećen je samoj inicijativi za ograničenje migracija iz EU i referendumu koji je održan u februaru 2014. godine. Inicijativa 'Protiv masovnih migracija' u direktnoj je suprotnosti sa Sporazumom o slobodnom kretanju ljudi, jednim od sedam bilateralnih sporazuma koje je Švajcarska potpisala 1999. godine. Svih sedam sporazuma predstavlja jedinstven sporazum u smislu da su povezani preko tzv. 'giljotina klauzule'. To znači da raskidom jednog od bilateralnih sporazuma, ostalih šest prestaje da bude na snazi. Stoga su u trećem delu rada razmotrene posledice usvajanja inicijative za ograničenje imigracije iz EU na odnose između Švajcarske i EU i proces evropskih integracija uopšte.

Ključne reči

Švajcarska; referendum; Evropska unija; ograničenje migracija; sloboda kretanja ljudi