Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 9  
Back povratak na rezultate
NBP. Nauka, bezbednost, policija
2013, vol. 18, br. 3, str. 27-40
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Uloga ustavnog suda u postupcima optužbe protiv najviših državnih funkcionera
Pravni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, BiH

Sažetak

Jedna od nadležnosti ustavnog suda u pojedinim državama jeste i da odlučuje o optužbama protiv visokih državnih funkcionera i njihovoj odgovornosti, odnosno da učestvuje u tim postupcima. Velikom broju ustava koji utvrđuju takvu nadležnost ustavnog suda, pripadaju i ustavi bivših socijalističkih zemalja (Bugarska, Slovačka, Češka, Poljska, Rusija, Rumunija). Od novonastalih država na tlu bivše SFRJ, ustavi svih država, osim Ustava Bosne i Hercegovine, utvrđuju ovu nadležnost ustavnog suda. U analizi ove specifične nadležnosti ustavnog suda razmotriće se tri pitanja: koji visoki državni funkcioneri odgovaraju za optužbe pred ustavnim sudom i iz kojih razloga, osnovna procesna pravila odlučivanja o optužbama protiv visokih državnih funkcionera i koja je uloga ustavnog suda u odlučivanju u tim optužbama, odnosno kakvo je pravno dejstvo odluka ustavnog suda. Navedena pitanja su analizirana u komparativnoj ustavnosti sa naglaskom na Republiku Srbiju i druge države nastale disolucijom Jugoslavije.

Ključne reči

ustav; ustavni sud; odgovornost; državni funkcioneri; šef države

Reference

*** (1994/2007) Zakon o Ustavnom sudu Slovenije (ZUstS). Uradni list RS, br. 15/94, 51/07, 64/07
*** (2007) Službeni glasnik Republike Srbije, br. 111
Cerar, M. (2007) Impeachment. Ius info, http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?Id=10320
Cerar, M. (1999) Obtožba pred ustavnim sodiščem (nekatera odprta v prašanja veljavne ureditve). Javna uprava, let. 35, št. 2, Ljubljana
Grad, F. (2000) Parlament in Vlada. Ljubljana
Jovanović, P. (2007) Ustavno-pravni položaj Predsednika Republike Srbije u komparativnoj perspektivi. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 41, br. 3, str. 123-144
Kristan, I. (2004) Odgovornost predsednika republike (šefa države). u: Dnevi javnega prava (X), Portorož, zbornik referatov
Kutlešić, V. (2004) Ustavi bivših socijalističkih država Evrope - uporednopravna studija. Beograd: Službeni list SCG
Lončar, Z. (2004) Uloga ustavnog suda u utvrđivanju odgovornosti ministara. u: Bosa Nenadić [ur.] Ustavni sud Srbije - u susret novom ustavu, Beograd, 141-153
Lovo, F. (1999) Velike savremene demokratije. Sremski Karlovci- Novi Sad
Marković, R. (2007) Ustavni sud u Ustavu Republike Srbije od 2006. godine. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 55, br. 2, str. 19-46
Orlović, S. (2008) Ustavni sud Republike Srbije u pravu i politici. Srpska politička misao, br. 4, str. 239-251
Pajvančić, M. (2009) Komentar Ustava Republike Srbije. Beograd
Pajvančić, M. (2005) Parlamentarno pravo. Beograd
Pajvančić, M. (1995) Ustavni sud i optužbe protiv najviših državnih funkcionera. Pravni život, vol. 44, br. 12, str. 245-257
Pajvančić, M. (2004) Funkcije ustavnog suda u utvrđivanju krivice šefa države u ustavima zemalja u tranziciji. u: Bosa Nenadić [ur.] Ustavni sud Srbije - u susret novom ustavu, Beograd, 121-134
Petrov, V. (2008) Novi ustavni sud Republike Srbije. Nova srpska politička misao, (2):, Posebno izdanje, Ustav i iskušenja, Beograd
Petrov, V. (2007) Novi ustavni sud Republike Srbije - povodom mišljenja Venecijanske komisije o Ustavu Republike Srbije od 2006. http://starisajt.nspm.rs/debate_2007/_petrov1.htm
Radojević, M. (2007) Institucija predsednika Republike u novom ustavu Srbije. Politička revija, vol. 6, br. 2-4, str. 629-645
Ribarič, M. (1999) Odgovornost predsednika republike. u: V. Dnevi javnega prava: Slovensko javno pravo na prehodu v novo tisočletje, Portorož, 7-9 juni, http://www2.gov.si/up-rs/1992-2002/mk.nsf./17775
Simović, D. (2010) Odlučivanje o optužbama protiv najviših državnih funkcionera. u: Vučić O., Petrov V.; Simović D. [ur.] Ustavni sudovi u bivšim jugoslovenskim republikama - teorija, norma, praksa, Beograd
Simović, D. (2007) Racionalizovani parlamentarizam Ustava Srbije od 2006. Pravni život, vol. 56, br. 14, str. 857-866
Simović, D. (2011) (Ne)dovoljno racionalizovani parlamentarizam mitrovdanskog ustavotvorca. u: Milan Petrović [ur.] Zbornik radova Ustav Srbije - petgodina posle (2006-2011), Niš, 185-199
Tripković, B. (2009) O odgovornosti šefa države u Srbiji - dva nedovršena koncepta. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 81, br. 7-8, str. 278-312
Zorko, M. (2010) Ustavna obtožba zoper predsednika je resna in je ne smemo je mati z lahka. Ljubljana: Dnevnik, dostupno na: http://www.dnevnik.si/slovenija/v-ospredju/1042333737