Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 4 od 10  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
2016, vol. 50, br. 4, str. 1197-1212
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 25/04/2017
doi: 10.5937/zrpfns50-13038
Creative Commons License 4.0
Šef države u Srbiji - kralj naspram predsednika republike
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresa: sorlovic@pf.uns.ac.rs

Projekat

Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Pravna tradicija i novi pravni izazovi

Sažetak

Ovaj rad analizira položaj šefa države putem ustavnih normi dva srpska ustava (od 1888. i 2006) i opis prakse koja se pod njima formirala ('živi' ustav). Tako se porede i vrednuju položaj kralja i predsednika republike, odnosno dva oblika vladavine - monarhija i republika. Kroz pregled aktuelnog ustavnopravnog momenta može se zaključiti da li u Srbiji republika uopšte ima alternativu u monarhiji i šta bi bile prednosti i nedostaci u vezi sa eventualnom promenom oblika vladavine. U tom smislu, predmet analize je, prevashodno, ustavnopravni položaj šefa države. On obuhvata način izbora, početak, trajanje i prestanak funkcije, nadležnosti i odnos sa drugim organima vlasti. U oceni praktične političke moći od posebne je važnosti odnos šefa države, kao predstavnika čitavog naroda, sa političkim strankama.

Ključne reči

Reference

Antonić, S. (2014) Demokratija u Srbiji uoči Prvog svetskog rata. Sociološki pregled, vol. 48, br. 4, str. 421-458
Avramović, D. (2013) Sveta Gora - između autonomnosti i državnosti. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 2, str. 431-447
Bačić, A. (1997) Republikanska monarhija i ustavni inženjering s kraja stoleća. Politička misao, 1, 33-34
de Vergotini, Đ. (2015) Uporedno ustavno pravo. Beograd, 669, prev. LJ. Grubač
Đorđević, M.R. (1979) Srbija u ustanku - 1804-1813. Beograd: Rad
Gligorijević, B. (2001) Kralj Petar II Karađorđević u vrtlogu britanske politike ili kako je ukinuta monarhija u Jugoslaviji. Beograd, 258
Jovičić, M. (1996) Ustav regionalne države Ujedinjenih Srpskih Zemalja - organizacija vlasti. Beograd: Vajat
Krkljuš, L., Šarkić, S. (1998) Odabrani izvori iz državnopravne istorije Jugoslavije. Beograd: Naučna knjiga
Krkljuš, L. (2007) Knez Milan Obrenović i Svetozar Miletić. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 41, br. 1-2, str. 109-136
Marković, B.S. (1996) Monarhija ili republika. Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 82, br. 1-3, str. 367-373
Nikolić, P.S. (2000) Vizija buduće Srbije parlamentarizam i ustavna monarhija. Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 86, br. 3, str. 319-328
Radovanović, B. (2014) Parlamentarna istorija Srbije u XIX veku. Kragujevac, 100-114
Ramgotra, M.K. (2014) Republic and Empire in Montesquieu’s Spirit of the Laws. Millennium, 42(3): 790-816
Ramp, W. (2014) Paradoxes of sovereignty: Toward a Durkheimian analysis of monarchy. Journal of Classical Sociology, 14(2): 222-246
Stojančević, V. (1990) Srbija i oslobodilački pokreti na Balkanskom poluostrvu u XIX veku. Beograd
Vrabec, S., Akšamović, L. (2014) Ustavno politikološke osnove o instituciji državnoga poglavara. Pravni vijesnik, 3-4, 193