Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 13  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport
2015, vol. 13, br. 2, str. 229-240
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 03/04/2016
Razlike u stavovima učenika osnovnih i srednjih škola o značaju i razvijenosti bavljenja školskim sportom
Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: nikola987_nish@hotmail.com

Sažetak

Značaj, potreba i razvijenost školskog sporta poslednjih godina u Republici Srbiji je značajno polje istraživanja od strane stručnih i naučnih institucija i pojedinaca. Ovo istraživanje predstavlja samo jedno u nizu pilot istraživanja koja bi trebalo da nam daju određene odgovore. Uzorak ispitanika istraživanja činilo je 329 učenika, podeljenih u dva subuzorka, prvi subuzorak činilo je 176 učenika osnovnih, a drugi 153 učenika srednjih škola sa teritorije Republike Srbije. Podaci su prikupljeni primenom kvestionera (anketiranjem), odnosno upitnika koga čine dvadeset četiri ajtema - tvrdnji. Upitnik je dat u obliku petostepene skale Likertovog tipa. Odgovori su iskazani u vidu ocena od 5 do 1. Za obradu podataka ovog istraživanja korišćeni su odgovarajući postupci neparametrijske statistike: frekvencije, procenti i Mann - Whitney U test za utvrđivanje značajnosti razlika između ispitivanih subuzoraka učenika. Analiza rezultata je pokazala da ima značajnih razlika kod pojedinih tvrdnji između učenika osnovnih i srednjih škola, naročito u delu razvijenosti školskog sporta. Takođe je utvrđeno da učenici srednjih škola imaju više pozitivnih tvrdnji, odnosno da se zrelije izjašnjavaju od učenika osnovnih škola.

Ključne reči