Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 3 od 13  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2006, vol. 60, br. 2, str. 173-187
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 03/12/2007
Analiza rezultata na atletskim takmičenjima na Olimpijskim sportskim igrama učenika Republike Srbije
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: dekimaksimovic@yahoo.com, irina.juhas@dif.bg.ac.yu

Sažetak

Predmet istraživanja su rezultati postignuti u okviru atletskih takmičenja na finalnim, republičkim olimpijskim sportskim igrama osnovnih i srednjih škola u periodu 2000 - 2005. godina. U radu su utvrđeni vrednost, homogenost i učestalost rezultata, raspon najboljih i prosečnih rezultata, učešće takmičara i ekipa. Dobijeni rezultati treba da doprinesu da se dođe do novih saznanja o atletskim takmičenjima u okviru Olimpijskih sportskih igara učenika Republike Srbije i na taj način doprinese razvoju školskog sporta u Srbiji.

Ključne reči

atletika; rezultati; školski sport; sportske igre učenika

Reference

*** (2000-2005) Rezultati sa takmičenja. Beograd: Savez za školski sport i olimpijsko vaspitanje Srbije
*** (2005) Program i propozicije. Beograd: Savez za školski sport i olimpijsko vaspitanje Srbije
*** (1976-1980) OSIŠOS. Beograd: Republički odbor olimpijskih sportskih igara školske omladine Srbije
Arunović, D. (1996) Doprinos školskog sporta ostvarenju cilja i zadataka fizičkog vaspitanja. u: Krsmanović B. [ur.] Simpozijum sa međunarodnim učešćem 'Aranđelovac '96', Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, str. 28-32
Arunović, D. (1990) Uz bolju organizaciju fizičkog vaspitanja do efikasnijeg školskog sporta. u: Ilić S. [ur.] Sport u školama SR Srbije - Zbornik radova, Beograd: Savez Olimpijskih sportskih igara školske omladine Srbije, str. 128-130
Radisavljević, L., Sivački, Lj., Tomin, J., Reljin, M. (1992) Ritmičko sportska gimnastika ponovo u programu OSIŠOS-a. Fizička kultura, 46 (3), 262-264, Specijalni dodatak Okrugli sto 'Sport u školama Srbije'
Radojević, J., Grbović, M. (2002) Mlađi školski uzrast u republičkom sistemu školskih sportskih takmičenja. Godišnjak, 10 (2001), 128-140
Radojević, J., Radisavljević, L. (1996) Fizičko vaspitanje i školska sportska takmičenja. u: Tehnologija radnih procesa u fizičkoj kulturi; simpozijum, Aranđelovac, zbornik radova, Novi Sad: Fakultet za fizičku kulturu / FFK, str 28-32
Radojević, J. (1990) Učešće učenika registrovanih takmičara u sistemu školskih sportskih takmičenja. u: Sport u školama SR Srbije, Kruševac-Kopaonik, Beograd: Savez olimpijskih sportskih igara školske omladine Srbije, str. 98-100
Radojević, J., Grbović, M. (1992) Sportska gimnastika u sistemu školskog sporta. Fizička kultura, vol. 46, br. 3, str. 262-264
Tomaš, D. (1990) Okvirni planovi treniranja, koncentracija talenata i centralna uprava kao moguća rešenja školskog sporta u Srbiji - sa posebnim osvrtom na atletiku. u: Ilić S. [ur.] Sport u školama SR Srbije - Zbornik radova, Beograd: Savez Olimpijskih sportskih igara školske omladine Srbije, str. 89-92
Višnjić, D., Lošić, K., Milanović, I. (2002) Pedagoški osvrt na školska takmičenja grada Beograda u periodu od 1987. do 2001. godine. Godišnjak, 10 (2001), 118-127