Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 13  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
1995, vol. 49, br. 2, str. 121-124
jezik rada: srpski
vrsta rada: kongresno saopštenje
objavljeno: 02/06/2007
Osnovi koncepcije razvoja vannastavnih školskih sportskih aktivnosti
Filozofski fakultet, Nikšić

Sažetak

Pošto je ocenjeno da postojeća situacija ima brojne nedostatke (nedostaju specijalizovani kadrovi za 'sportske škole', rad sa 'sportskim nadama', mali je obuhvat učenika u školskim sportskim sekcijama i sl), saotšteno je da se novi model fizičke kulture na planu edukacije zasniva na tezi da škola i fakultet moraju postati temelj njenog razvoja, posebno sa aspekta ostvarenja vrhunskih sportskih rezultata. Pomakom od klasičnog, klupski organizovanog sporta, ka 'školskom sportu', kao bazi ukupnog školskog pokreta, promenio bi se i celokupni sistem organizacije sporta i takmičarski sistem, koji treba da se oslanja na vannastavne sportske aktivnosti i omogući selekciju darovitih sportista i njihovo uključivanje u specijalizovane sportske škole i centre. Sportske i sportsko - rekreativne aktivnosti treba da se odvijaju u okviru sportskih društava pri školama, koja treba da se horizontalno udruže u asocijaciju za objedinjenu racionalnu aktivnost.

Ključne reči

školski sport; organizacija; vannastavna aktivnost; edukacija

Reference

Acković, T. (1984) Društvo nastavnika fizičkog vaspitanja grada Beograda predlaže mere za bolje i racionalnije organizovanje vannastavnih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama. Fizička kultura, vol. 38, br. 2, str. 139-142
Ban, D. (1992) Državne ingerencije u potencijalnom sistemu fizičke kulture. Fizička kultura, vol. 46, br. 4, str. 278-280
Jovović, V., Drobnjak, D. (1994) Koncepcija i model razvoja sporta u Crnoj Gori. Podgorica: Ministarstvo sporta Crne Gore, studija
Jovović, V. (1992) Metodologija i tehnologija fizičkog vježbanja i treninga u vaspitno-obrazovnim institucijama. Fizička kultura, Podgorica, uvodni referat II ljetnje škole pedagoga fizičke kulture Crne Gore - Ulcinj, '92, 13, 2:9-18
Petrović, D., Stanojević, I., Dragović, Lj. (1983) Do sada ostvareno ne zadovoljava. Fizička kultura, vol. 37, br. 3, str. 183-187