Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 13  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
1992, vol. 46, br. 4, str. 317-319
jezik rada: srpski
vrsta rada: kongresno saopštenje
objavljeno: 02/06/2007
Nedorečenosti u vezi sa školskim sportom

Sažetak

Kritički je analizirana terminološka osnova sintagme 'Sport u školi', ciljevi, zadaci i zastupljenost sporta u školama Srbije. Pokazano je da nije naučno opravdano očekivati veći obim učešća od 5% učenika u piramidalnim školskim sportskim takmičenjima.

Ključne reči

sport; škola; školski sport; školska sport. takmičenja; pravo takmičenja; fizičko vaspitanje naroda

Reference

Ban, D., Ivanić, S., Acić, O. (1992) Restrukturiranje sportske organizacije. Fizička kultura, vol. 46, br. 2, str. 90-94
Blagajac, M. (1987) Prilog opredeljivanju predmeta nauke o fizičkoj kulturi. u: Nauka o fizičkoj kulturi, savetovanje, Banja Kanjiža
Czoperski, A. (1986) Postavi selekciji do sportu wyczynowego. Warszawa: Sport Wyczynowey
Ivanić, S. (1990) Osnovne funkcije sporta u školi. u: Sport u školama SR Srbije, Kruševac-Kopaonik, Beograd: Savez olimpijskih sportskih igara školske omladine Srbije, str. 68-69
Ivanić, S. (1990) Limitirajući faktori za razvoj sporta u školi. u: Sport u školama SR Srbije, Kruševac-Kopaonik, Beograd: Savez olimpijskih sportskih igara školske omladine Srbije, str. 61-68
Ivanić, S. (1988) Prilog definisanju predmeta nauke o fizičkoj kulturi. Fizička kultura, vol. 42, br. 3, str. 163-165
Leskošek, J. (1980) Teorija fizičke kulture. Beograd: Partizan
Matić, M. (1978) Čas telesnog vežbanja. Beograd: Partizan
Mraković, M., Momirović, K. (1987) Prikaz strukture kineziologijske znanosti. u: Nauka o fizičkoj kulturi, savetovanje, Banja Kanjiža
Petrović, D., Stefanović, V. (1981) Problemi teorije i metodologije fizičke kulture - osnovna pitanja nauke u fizičkoj kulturi. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu
Polič, B. (1978) Neka otvorena pitanja nauke o fizičkoj kulturi. u: Nauka o fizičkoj kulturi; okrugli sto, Beograd, uvodni referat
Sarić, M.R. (1989) Opšti principi naučnog rada. Beograd: Naučna knjiga
Vicković, A. (1987) Analiza o postignutim rezultatima na izvršavanju ciljeva i zadataka fizičke kulture na sportskim i sportsko-rekreativnim takmičenjima u okviru Olimpijskih igara školske omladine Srbije. Beograd: JZFKMS - Zavod za fizičku kulturu, Odeljenje za fizičko vaspitanje, februar
Vidović, A. Uloga i značaj školskih društava za fizičku kulturu u realizaciji sporta u školi. u: Sport u školama SR Srbije, Beograd, str. 24-32
Vlaški, M., i dr. (1990) Odnos fizičkih i funkcionalnih sposobnosti i ineteresovanje mladih za sport. u: Sport u školama SR Srbije, Savez udruženja pravnika Jugoslavije, Beograd, str. 47-61