Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 2 od 71  
Back povratak na rezultate
Genero
2018, br. 22, str. 59-70
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 31/01/2020
doi: 10.5937/Genero1822059B
Agir-femme / parler-femme - o jeziku i jezikom polne razlike
Univerzitet Donja Gorica, Fakultet umjetnosti + Univerzitet Donja Gorica, Fakultet pravnih nauka + Univerzitet Donja Gorica, Humanističke studije, Crna Gora

e-adresa: krisstino@gmail.com

Sažetak

Oslanjajući se na filozofsko nasljeđe koje NAM je ostavila Lis Irigare (Luce Irigaray) u svom djelu Etika polne razlike, te pokušavajući da njenu misao povežem sa savremenim stanjem feminističke teorije i prakse kod nas, s naglaskom na problemima koji iskrsavaju u suočavanju s totalizujućim mišljenjem, u svom tekstu nastojaću da objasnim šta znači jezik polne razlike i zbog čega je važno da se u jeziku koji nije neutralan i koji ne redukuje, začne, uspostavi i održi ženski identitet. Zastupajući tezu o mogućnosti, odnosno nužnosti nastajanja i upotrebe jezika koji bi napokon odgovorio nadmoći filozofskog logosa i njegovoj univerzalizaciji, koja svojim podrazumijevajućim aksiomatskim mehanizmima pokušava da svu drugost i sve druge svede na sebe (ili na "ekonomiju istog"), pokušaću da razmotrim način na koji se može/mora izumjeti drugačiji tekst, novo obraćanje, koje bi ukazalo na neutralizaciju polne razlike u povijesti, preobrazilo pitanje drugog u pitanje polno drugog, i tim gestom otrlo filozofsku-etičku nepravdu, zasvagda raskidajući s tradicijom i tradiranim logocentričnim jezikom i mišljenjem. U tekstu, najzad, promišljam neophodnost identifikacije ženskog djel(ov)anja (agir-femme) i ženskog govorenja (parler-femme), odnosno njihovu neraskidivost, naročito u kontekstu problema na koje feministička teorija i praksa svakodnevno nailaze u našem društvu/društvima, i ukazujem na zamke koje patrijarhat (i) danas postavlja ženi svojim asimilujućim oslovljavanjem i ophođenjem.

Ključne reči

jezik; polna razlika; žensko; parler-femme; etika; drugo(st)

Reference

Bahovec, E. (2002) Feminizam kao epistemologijski projekt. Zarez, IV/80: 23
Irigaray, L. (1977) This Sex Which is Not One. NewYork: Cornell University Press
Irigare, L. (2018) Etika polne razlike. Podgorica: Arto
Levinas, E. (1997) Vrijeme i Drugo. Podgorica: Oktoih