Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 4 od 31  
Back povratak na rezultate
Zavarivanje i zavarene konstrukcije
2018, vol. 63, br. 4, str. 188-191
jezik rada: engleski, srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 28/12/2018
doi: 10.5937/zzk1804188M
Tehnologija zavarivanja kliznice bočnog klizača kod obrtnog postolja Y25
MING Forging, Niš

e-adresa: stefan.mladenovic@mingbgd.com

Sažetak

U radu je opisan postupak zavarivanja kliznica koje su deo bočnog klizača obrtnih postolja teretnih vagona. Poseban akcenat je dat zavarivanju visokomanganskog Hatfieldovog čelika.

Ključne reči

Reference

*** Standard SRPS EN 10025-2 - Toplovaljani proizvodi od konstrukcionih čelika - tehnički zahtevi za isporuku nelegiranih konstrukcionih čelika. Deo 2
*** Standard SRPS EN 1011-1 - Zavarivanje - preporuke za zavarivanje metalnih materijala - opšte uputstvo za elektrolučno zavarivanje. Deo 1
*** Standard SRPS EN 1011-2 - Zavarivanje - preporuke za zavarivanje metalnih materijala - elektrolučno zavarivanje feritnih čelika. Deo
Antić, M., Odanović, Z. (2004) Značaj izbora materijala pri zavarivanju i primer nenamenske upotrebe Hartfieldovog čelika. Zavarivanje i zavarene konstrukcije, vol. 49, br. 3, str. 119-121
BOHLER Katalog dodatnog materijala. Austrija
Elektroda Katalog dodatnog materijala. Zagreb
Elektrode Katalog dodatnog materijala. Jesenice, Slovenija
Grupa autora Moduo 4 - Proizvodnja i inženjerska primena. Niš: Mašinski fakultet
Grupa autora Moduo 2 - Materijali i njihovo ponašanje pri zavarivanju. Niš: Mašinski fakultet