Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 9 od 31  
Back povratak na rezultate
Nasleđe
2015, br. 16, str. 9-26
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 14/12/2015
doi: 10.5937/nasledje1516009V
Bara Venecija i Savamala - železnica i grad
Beograd

e-adresa: zlata.vuksanovic@gmail.com

Sažetak

Povezivanje Beograda železnicom sa Zapadom krajem 19. veka utemeljilo je evropske uticaje u njemu. Tokom prve polovine 20. veka, osobito u godinama između dva svetska rata, železnica narasta do mere koja počinje da ugrožava razvoj grada. U članku su analizirani planovi i projekti za razvoj železničke mreže u Beogradu, izrađeni u periodu između dva svetska rata i ponašanje ključnih aktera koji su bili nadležni za njihovu realizaciju. Prikazan je proces formiranja beogradskog železničkog čvora i njegov uticaj na priobalje Beograda, a posebno na prostor Bare Venecije i Savamale danas nazivan i Beograd na vodi. Razmatrano je kako je stihijna izgradnja železnice i njenih struktura dovela do brojnih i danas prisutnih problema u oblikovanju priobalnog pojasa grada.

Ključne reči

Beograd; železnica; priobalje; urbanizam; Generalni plan 1923-1924; beogradski železnički čvor; Bara Venecija; Savamala

Reference

*** (1923) Izveštaj o generalnom planu za grad Beograd, koji je izradila komisija sastavljena rešenjem Odbora i Suda Opštine Beogradske od 29. maja 1922. godine. Beograd: Opština grada Beograda
*** (1931) Projekat nove železničke stanice ispod Jatagan-male. Vreme, 22. 12: 5
*** (1930) Eksploatacija železnica. Pravda, 14. 8: 2
Crvčanin, M. (1951) Beogradska železnička postrojenja. u: Beograd - Generalni urbanistički plan 1950, Beograd: Izvršni odbor NO Beograda, 102-107
Crvčanin, M. (1949) Generalni plan Beograda - Istorijski podaci o rešavanju beogradskog železničkog čvora. Prilog I, rukopis, IAB, ZUZB, kutija 3
D.A. (1930) Zakon o železnicama. Pravda, 3. 7. 1930: 11
Dimić, Lj. (2013) Predgovor. u: [ur.] Saobraćaj i veze u Kraljevini Jugoslaviji 1918-1941 - katalog izložbe, Beograd: Arhiv Jugoslavije, 10-11
Dobrović, N. (1946) Problem beogradskog železničkog čvora u novom svetlu. u: [ur.] Železnički problem Beograda, Beograd: Urbanistički institut, knjiga 2, 7-8
Grudjinski, A.V. (1984) Prilozi za istoriju beogradskog železničkog čvora (sto godina železničke stanice Beograd). Beograd: Služba za informisanje radnika OOUR STD
Kleut, I. (2006) Istorija i arhitektura železničke stanice u Beogradu. Nasleđe, br. 7, str. 37-50
Marković, V. (1930) Građenje železnica u Kraljevini Jugoslaviji 1919-1929 god. u: [ur.] Jugoslavija na tehničkom polju 1919-1929, Zagreb: Udruženje Jugoslovenskih inženjera i arhitekata, 115-132
Milenković, P. (1934) Beogradski železnički čvor. Tehnički list, br. 3-4, 49
Milenković, P. (1935) Beogradski železnički čvor. Tehnički list, br. 3-4, 49
Milenković, P. (1936) Istorija građenja železnica i železnička politika kod nas 1850-1935. Beograd
Nikolić, D. (1977) Istorijat nastanka kapaciteta železničkog čvora i njegove rekonstrukcije. Urbanizam Beograda, Beograd, I deo, 44-45: 22-49
Popović, D. (1935) Beogradski železnički čvor. Beogradske opštinske novine, Beograd, 13: 56-163
Popović, D. (1938) Beogradski železnički čvor. Beogradske opštinske novine, Beograd, a, 2: 68-73
Popović, D. (1938) Tehnička direkcija. Beogradske opštinske novine, Beograd, b, 12: 960-972
Popović, S.L. (1950) Putovanje po novoj Srbiji - 1878 i 1880. Beograd: Srpska književna zadruga
Tomašević, V. (1953) Železnički, rečni i vazdušni saobraćaj. u: <Žarković G.> [ur.] Komunalna higijena, Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga, 945-1032
Vasković, Z. (1934) Beogradski železnički čvor. Tehnički list (Zagreb), 13-14: 204-213
Vasković, Z. (1933) Beogradski železnički čvor. Beogradske opštinske novine, Beograd, 10−11: 651−658
Vasković, Z. (1938) Beogradski železnički čvor. Tehnički list (Zagreb), 7-8: 77-94
Vuksanović-Macura, Z. (2015) San o gradu: Međunarodni konkurs za urbanističko uređenje Beograda 1921-1922. Beograd: Orion art
Vuksanović-Macura, Z. (2013) Prestonica Karađorđevića: Emil Hope i Oto Šental na konkursu za Generalni plan Beograda. Zbornik Muzeja primenjenih umetnosti (Beograd), 9: 19-120
Vuksanović-Macura, Z. (2014) Singidunum Novissima - novo čitanje poznatog konkursnog rada. Nasleđe, br. 15, str. 115-127
Žakić, V. (1938) Beogradski železnički čvor. Tehnički list (Zagreb), 3-4: 25-31