Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 24  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 43, br. 4, str. 169-178
Razvoj i primena brze metode za merenje gubitaka kombajna u žetvi soje
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
bAl Rawafed Srbija, Beograd
cUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
dFaculty of Horticulture, Mendel University in Brno, Lednice, Czech Republic

e-adresavladimir.visacki@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Unapređenje kvaliteta traktora i mobilnih sistema u cilju povećanja konkurentnosti, očuvanja zemljišta i životne sredine (MPNTR - 31046)

Ključne reči: soja; žetva; gubitci; kombajn; prinos
Sažetak
Kombajni za ubiranje ratarskih useva danas predstavljaju jednu veoma složenu mašinu ne samo iz razloga konsktrukcije sklopova i podsklopova već zbog celokupnog praćenja i automatskog ili ručnog podešavanja rada na osnovu ulaznih podataka. Gubitci su rezultat nekoliko faktora, od kojih mogu biti uslovi na terenu, stanje useva i poslednji ali najvažniji jeste podešenost kombajna. Ukupni gubitci kombajna mogu dostići visoke vrednosti i do preko 20%. Prikazano je ispitivanje ukupno 12 kombajna koji su različiti po svojim karakteristikama. Imali su isti sistem izvršaja, sa slamotresima. Žetvu je karakterisao veoma neujednačen prinos. Prisustvo korova je bio zabeleženo na delovima parcele. Gubitci su prelazili 2,5 % dok je izvršaj bio zadovoljavajući kod kombajna Džon Dir (John Deere). Kombajni Klas (Claas) su imali gubitke manje od 2%.
Reference
Davoodi, S.M.J., Houshyar, E. (2010) Evaluation of Wheat LossesUsing New Holland Combine Harvester in Iran. American Eurasian Journal of Agriculture & Environment Science, 8 (1): 104-108
Hassani, H.S., Jafari, A., Mohtasebi, S.S., Setayesh, A.M. (2011) Investigation on Grain Losses of the JD 1165 Combine Harvester Equipped with Variable Pulley and Belt for Forward Travel. American Journal of Food Technology, 6(4): 314-321
Junsiri, C., Cinsuwan, W. (2009) Prediction equations for header lossesof combine harvesters when harvesting Thai Hom Mali rice. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 31(6): 613-620
Mostofi, M.R. (2011) 'Investigation and technical comparison of new and conventional wheat combines performance to improve and modification. Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 13(3)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1704169J
objavljen u SCIndeksu: 22.02.2019.

Povezani članci

Savr poljopriv tehnika (2018)
Ekonomska i eksploataciona analiza gubitaka kombajna u žetvi pšenice
Turan Jan, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2016)
Primena brze metode za merenje gubitaka kombajna u žetvi pšenice
Turan Jan, i dr.