Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 9 od 33  
Back povratak na rezultate
2015, br. 71, str. 97-109
Ubistvo u francuskom krivičnom pravu
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresajovas@prafak.ni.ac.rs
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Sažetak
Među najopasnije oblike i vidove ispoljavanja nasilničkog kriminaliteta svakako spadaju nasilni akti upravljeni protiv života i telesnog integriteta drugih lica. To su krvni delikti među kojima se po svom značaju, prirodi, karakteristikama i posledicama izdvajaju krivična dela ubistva za koja su u svim savremenim krivičnim zakonodavstvima zaprećene teške kazne. Razlikuju se tri vrste ubistava. To su: 1) obično ubistvo, 2) privilegovana ubistva i 3) teška ili kvalifikovana ubistva za koja je po pravilu propisana najteža kazna. Sva savremena krivična zakonodavstva, pa i pravo Francuske, razlikuju više oblika i vidova ubistava zavisno od kriterijuma za deobu. Upravo o pojmu, sadržini, karakteristikama, oblicima ispoljavanja i elementima krivičnih dela ubistava u krivičnom pravu Francuske sa teorijskog i praktičnog aspekta govori ovaj rad.
Reference
Bernardini, R. (2003) Droit penal general. Paris: Manuel
Bernardini, R. (2000) Droit penal general. Paris: Manuel
Cartier, E.M. (2005) Kaznenopravna odgovornost pravnih osoba u francuskom pravu. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Zagreb, vol. 12, br. 2., 279-293
Conte, P. (2012) Droit penal special. Paris: Dalloz
Dimitrijević, V. (2005) Univerzalni dokumenti o ljudskim pravima. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Dimitrijević, V., Paunović, M., Đerić, V. (1997) Ljudska prava-. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Đorđević, Đ. (2011) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Đorđević, M.Đ. (1995) Život kao objekt krivično-pravne zaštite. Pravni život, vol. 44, br. 9, str. 43-55
Gattegno, R. (2003) Droit pénal spécial. Paris: Dallozz
Geninet, B. (2002) L indispensable du droit penal. Paris: Studyrama
Golovko, L.V., Krylova, N.E. (2002) Ugolovnyj kodeks Francii. Sankt-Peterburg: Juridičeskij centr Press
Goyet, F. (1972) Droit penal special. Paris: Sirey
Jakulin, V. (2009) Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanjav francuskem in slovenskem pravu. Ljubljana: Samostalno naučno delo
Jovašević, D., Ikanović, V. (2012) Krivično pravo Republike Srpske - posebni deo. Banja Luka: Univerzitet Apeiron
Jovašević, D. (2014) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Dosije
Laingui, A. (1997) La responsabilité pénale dans l'ancien droit. Paris: Dalloz
Larguier, J., Larguier, A.M. (1996) Droit penal special. Paris: Dalloz
Petrović, B., Jovašević, D. (2005) Krivično - kazneno pravo Bosne i Hercegovine opći dio. Sarajevo: Pravni fakultet
Poncela, P. (2005) Droit de la peine. Paris: Themis
Rossat, M.L. (2001) Droit penal special. Paris: Dalloz
Turković, K., i dr. (2013) Komentar Kaznenog zakona. Zagreb: Narodne novine
Veron, M. (2002) Droit pénal spécial. Paris: Dallozz
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1571097J
objavljen u SCIndeksu: 11.02.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman