Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
Vojnosanitetski pregled
2003, vol. 60, br. 4, str. 443-447
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 02/06/2007
doi: 10.2298/VSP0304443S
Nadzor nad pojedinim bakterijskim uzročnicima bolničkih infekcija u periodu rata i mira
aVojnomedicinska akademija, Institut za epidemiologiju, Beograd
bVojnomedicinska akademija, Institut za mikrobiologiju, Beograd

e-adresa: pas@eunet.yu

Sažetak

Nadzor zasnovan na laboratorijskim nalazima o izolovanim bakterijama kod hospitalizovanih bolesnika važna je aktivnost u epidemiloškom nadzoru nad bolničkim infekcijama. Omogućava uvid u kruženje i održavanje određenih uzročnika u bolnici, što olakšava definisanje pravih mera za sprečavanje i suzbijanje njima izazvanih bolničkih infekcija. Cilj ovog rada bio je da se uporede rezultati nadzora u Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) tokom juna 1999. godine, u periodu rata, sa rezultatima tokom juna 2000. godine, u periodu mira. Kod bolesnika sa 5 hiruških klinika VMA praćena je učestalost izolacije bakterija najčešćih uzročnika bolničkih infekcija: Pseudomonas aeruginosa meticilin-rezistentan Staphilococcus aureus (MRSA), Escherichia coli Acinetobacter spp., i Enterococcus spp. U ratnom periodu se registruje porast broja izolata svih praćenih bakterija, ali je porast broja izolovanih Acinetobacter spp. najizrazitiji. Izolati registrovani u ratnom periodu najčešće su poreklom iz briseva rana, kada se registruje i povećan broj izolata Enterococcus spp. i meticlin-rezistentnog Staphylococcus aureus iz krvi. Izolati Pseudomonas aeruginosa ispoljavaju smanjenje rezistencije na hinolone, imipenem i na cefalosporine treće generacije u mirnom periodu. U ratnom periodu posebno je značajan rad službe za preventivnu medicinu, koja sprovodi odgovarajući nadzor i pravovremeno predlaže odgovarajuće mere za sprečavanje i suzbijanje aktuelnih bolničkih infekcija.

Ključne reči

Reference

*** (2000) Selection of antibiotics for antibiogram typing. u: Savićević Lj, Tomanović B., Doroški H., Ilić Z., [ur.] Alterations and Supplements of ICN Galenika Manual for Antibiogram Typing, Beograd: Instutut za imunologiju i virusologiju Torlak, str. 8-9
Birtašević, B. (1989) Preventive medical care in the war. u: Birtašević B. i dr. [ur.] Military epidemiology, Beograd: Vojnoizdavački i grafički centar, str. 97-104
Bryan, P.S., Gelfand, M.S. (1996) Uncommon causes of nosocomial infections. u: Mayhall G.C. [ur.] Hospital epidemiology and infection control, Baltimore, itd: Williams and Wilkins, str. 472-83
Drndarević, D. (1998) Collection of data about hospital infections. u: Drndarević D., [ur.] Epidemiologic Surveillance, Beograd: Instut za zaštitu zdravlja Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut', str. 36-61
Gala, J.L. (1995) Infection in burns and trauma patients: Current issues in antimicrobial prophylaxsis and therapy. Int Serv Sante Forces Armees, 68, str. 35-45
Go, E.S., Urban, C., Burns, J., Kreiswirth, B., Eisner, W., Mariano, N., Mosinka-Snipas, K., Rahal, J.J. (1994) Clinical and molecular epidemiology of acinetobacter infections sensitive only to polymyxin B and sulbactam. Lancet, 344(8933): 1329-32
Marković, N., Jovanović, C., Filipović, N., Lukić, Z., Šurbatović, M. (1997) Antibiotic prophylaxis and therapy of war wounds. Int Serv Sante Forces Armees, 70:: 18-24
Shlaes, D.M., Gerding, D.N., John, J.F., Craig, W.A., Bornstein, D.L., Duncan, R.A., Eckman, M.R., Farrer, W.E., Greene, W.H., Lorian, V., Levy, S., McGowan, J.E., Paul, S.M., Ruskin, J., Tenover, F.C., Watanakunakorn, C. (1997) Society for Healthcare Epidemiology of America and Infectious Diseases Society of America Joint Committee on the Prevention of Antimicrobial Resistance: Guidelines for the prevention of antimicrobial resistance in hospitals. Infect Control Hosp Epidemiol, 18(4): 275-91