Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 9 od 27  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 2, br. 1, str. 73-78
Analiza kvaliteta životne sredine u Srbiji
Visoka poslovna škola strukovnih studija 'Prof. dr Radomir Bojković', Kruševac

e-adresamilanovic0602@gmail.com
Ključne reči: indikatori; kvalitet; zemljište; voda; vazduh
Sažetak
Pokazatelji ili indikatori su efikasan oblik za praćenje promena, tj. za ostvarenje ciljeva sektorskih politika ili strategija. Oni pomažu boljem razumevanju složenih ekoloških problema te daju kvantitativnu informaciju na jednostavan i jasan način. U radu su predstavljeni odabrani indikatori kvaliteta životne sredine u Srbiji i njihovo kretanje u poslednjih nekoliko godina. Uzeti su sledeći indikatori: kvalitet vazduha (emisija sumpor dioksida), kvalitet zemljišta (promena namene korišćenja) i kvalitet površinskih voda (hazardne supstance).
Reference
*** (2011) Pravilnik o nacionalnoj listi indikatora zaštite životne sredine. Službeni glasnik RS, broj 37
*** (2010) Uredba o programu sistemskog praćenja kvaliteta zemljišta, indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljišta i metodologije za izradu remedijacionih programa. Službeni glasnik RS, broj 88
*** (2010) Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vazduhu. Službeni glasnik RS, broj 71
*** (2010) Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha. Službeni glasnik RS, broj 75
*** (2011) Uredba o graničnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci. Službeni glasnik RS, broj 35
Milanović, J. (2012) Ekološki menadžment, priručnik. Kruševac, str. 40, 47
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/TrendPos1401073M
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka