Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 1 od 8  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 61, br. 1, str. 47-61
Statičko i dinamičko vrednovanje elastičnih svojstava peska iz Sofije i Tojoura sofisticiranim triaksijalnim opitom
aYoda Ltd., Parter, Pavlovo, Sofia, Bulgaria
bJunichi Koseki, University of Tokyo, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan

e-adresan.milev@yoda-bg.com, koseki@civil.t.u-tokyo.ac.jp
Ključne reči: triaksijalni test; male dilatacije pod cikličnim opterećenjem; brzina smičućih talasa; akcelerometar; 'bender' element; smičući modul
Sažetak
Osnovni cilj ovog rada jeste da pokaže prednosti i nedostatke vrednujući krutosti pri malim deformacijama nekoherentnog tla pomoću različitih tipova laboratorijske opreme. Serija konsolidacionih nedreniranih cikličkih triaksijalnih opita na uzorcima je peska iz Sofije i Tojoura, koji su imali različite gustine u suvom stanju. Relativno mali ciklusi rasterećenja i ponovnog opterećenja urađeni/izvedeni su na uzorcima s ciljem određivanja 'statičkog Jungovog modula'. Osim toga, korišćena su dva postupka prostiranja talasa radi određivanja 'dinamičkog Jungovog modula': jedan je korišćenje 'bender' link elemenata u poprečnom preseku uzorka, a drugi je korišćenje 'trigger' elemenata u podužnom preseku uzorka da bi se izazvali smičući talasi i dva akcelerograma koji hvataju/registruju dolazeće talase u dve tačke. U radu su analizirane razlike između ova dva tipa dinamičkog merenja i statičkog merenja, kao i zavisnosti između prethodno pomenutih pristupa.
Reference
Angelova, D., Yaneva, M. (1998) New data for the lithograph of neogene in the Sofia plateau. Magazine of Bulgarian Geotechnical Society, 59(2), pp. 37-40
Anhdan, L., Koseki, J., Sato, T. (2002) Comparison of Young's Moduli of Dence Sand and Gravel Measured by Dynamic and Static Methods. Geotechnical Testing Journal, 25(4), pp. 349-368
Chaney, R., Demars, K., Arulnathan, R., Boulanger, R., Riemer, M. (1998) Analysis of Bender Element Tests. Geotechnical Testing Journal, 21(2): 120-131
Chiaro, G. (2010) Deformation properties of sand with initial static shear in undrained cyclic torsional shear tests and their modeling. Tokyo: Department of Civil Engineering, University of Tokyo
Clayton, C.R.I., Theron, M., Best, A.I. (2004) The measurement of vertical shear-wave velocity using side-mounted bender elements in the triaxial apparatus. Géotechnique, 54(7): 495-498
Goto, S., Tatsuoka, F., Shibuya, S., Kim, Y., Sato, T. (1991) A simple gauge for local small strain measurements in the laboratory. Soils and foundations, 31(1): 169-180
Hardin, B.O., Richart, F.E. (1963) Elastic wave velocities in granular soils. Soil Mechanics and Foundations, 89(1), pp. 33-65
Hayano, K., Matsumoto, M., Tatsuoka, F., Koseki, J. (2001) Evaluation of Time-Dependent Deformation Properties of Sedimentary Soft Rock and Their Constitutive Modeling. Soils and foundations, 41(2): 21-38
Milev, N. (2016) Soil structure interaction. Sofia: UACEG, PhD thesis
Nam, H.N. (2004) Locally measured deformation properties of Toyoura sand in cyclic triaxial and torsional loadings and their modeling. Tokyo: University of Tokyo - Department of Civil Engineering, PhD thesis
Skempton, A.W. (1954) The pore pressure coefficients A and B. Géotechnique, 4(4): 143-147
Tanaka, Y., Kudo, K., Nishi, K., Okamoto, T., Kataoka, T., Ueshima, T. (2000) Small Strain Characteristics of Soils in Hualien, Taiwan. Soils and foundations, 40(3): 111-125
Tani, Y., Hatamura, Y., Nagao, T. (1983) Development of Small Three-component Dynamometer for Cutting Force Measurement. Bulletin of JSME, 26(214): 650-658
Towhata, I. (2008) Geotechnical Earthquake Engineering. Berlin, Heidelberg: Springer Nature America, Inc
Viggiani, G., Atkinson, J.H. (1995) Interpretation of bender element tests. Géotechnique, 45(1): 149-154
Villalta, G. (2015) Change of Shear wave velocities induced by repeated liquefaction. Tokyo: Department of Civil Engineering, University of Tokyo
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/GRMK1801047M
objavljen u SCIndeksu: 05.04.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka