Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 8 od 8  
Back povratak na rezultate
2003, vol. 51, br. 2, str. 171-181
Uticaj mesta ugradnje inercijalnog mernog bloka i akcelerometara na grešku u određivanju pozicije aviona
VP 9513, Beograd
Ključne reči: inercijalni merni blok; akcelerometar; ugradnja; mesto ugradnje; tačnost; pozicija
Sažetak
U ovom članku analiziran je uticaj mesta ugradnje inercijalnog mernog bloka (1MB) u avionu i mesta ugradnje akcelerometara u 1MB na tačnost određivanja pozicije pomoću bes-platformskog inercijalnog navigacijskog sistema (BINS). Pokazano je da se ovi uticaji ne mogu uvek zanemariti. Izračunata je ukupna greška u određivanju pozicije aviona ako se 1MB ugrađuje van centra rotacije aviona, a akcelerometri van centra 1MB. Predložena je optimalna orijentacija akcelerometara u IMB-u, kako bi se minimizirao uticaj ugradnje akcelerometara van centra 1MB na tačnost određivanja pozicije aviona. Predložen je i način kompenzacije greške.
Reference
Algrain, M., Saniie, J. (1991) Estimation of 3-d angular motion using gyroscopes and linear accelerometers. IEEE transactions on aerospace and electronic systems, vol. 27, br. 6, Nov
Bronsteyn, I.H., Semendaeev, K.A. (1986) Spravočnik po matematike. Moskva: Nauka
Broxmeyer, C. (1964) Inertial navigation systems. New York: McGraw-Hill
Hamming, R.W. (1977) Digital filters. Englewood Cliffs: Prentice-Hall
Javroskij, B., Detlaf, A. (1990) Spravočnik po fizike. Moskva: Nauka
Mitrinović, D.S., Mihajlović, D., Vasić, P.M. (1973) Lineama algebra, polinomi, analitička geometrija. Beograd: Građevinska knjiga
Pitman, G.R. (1962) Inertial guidance. New York: John Wiley & Sons Inc
Renđulić, Z. (1987) Mehanika leta. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojtehg0302171J
objavljen u SCIndeksu: 08.08.2008.