Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 2 od 13  
Back povratak na rezultate
Veterinarski glasnik
2016, vol. 70, br. 1-2, str. 59-73
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 09/12/2016
doi: 10.2298/VETGL1602059C
Bezbednost primene antimikrobnih lekova
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine
bUniverzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd

Sažetak

Otkriće i uvođenje antimikrobnih lekova u kliničku praksu zabeleženo je kao jedno od najvećih dostignuća u istoriji razvoja medicine. Primenom ovih lekova, napravljen je veliki, gotovo revolucionarni preokret u lečenju brojnih infektivnih bolesti. Kolikije to značaj za čovečanstvo, najbolje govori podatak da je na stotine hiljada ljudi, do tada osuđeno na sigurnu smrt, sada bilo spašeno. Međutim, s vremenom se pokazalo da antimikrobna terapija nosi sa sobom i određeni rizik od moguće pojave neželjenih i toksičnih efekata, kao što su: direktno toksično delovanje, razvoj rezistencije, uticaj na normalnu mikrofloru ili poremećaj metaboličke funkcije mikropopulacije u digestivnom traktu preživara, neželjene interakcije sa drugim lekovima, oštećenje ili nekroza tkiva na injekcionom mestu, rezidue u namirnicama namenjenim za ishranu ljudi, supresija imunog sistema, odnosno odbrambenih mehanizama organizma, te oštećenje fetalnih ili neonatalnih tkiva. Svi oni na direktan ili indirektan način, u manjem ili većem stepenu mogu da umanje bezbednost primene ovih lekova.

Ključne reči

antimikrobni lekovi; neželjeni i toksični efekti; bezbednost primene antimikrobnih lekova