Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 5 od 13  
Back povratak na rezultate
Medicinski pregled
2012, vol. 65, br. 3-4, str. 138-141
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 05/09/2012
doi: 10.2298/MPNS1204138L
Ospa u primarnoj infekciji Epštajn-Barovim virusom
aKlinički centar Vojvodine, Klinika za infektivne bolesti, Novi Sad
bKlinički centar Vojvodine, Urgentni centar, Novi Sad

e-adresa: dajanalendak@gmail.com

Sažetak

U sklopu kliničke slike akutne infektivne mononukleoze mogu se javiti kožne promene, kao posledica dejstva samog virusa i/ili kao posledica upotrebe lekova. Klasična literatura pojavu ospe prouzrokovane lekovima povezuje sa upotrebom sintetskih penicilina. Međutim, veliki broj pojedinačnih prikaza slučajeva ukazuje na pojavu ospe i kod primene ostalih antibiotika. Cilj rada bio je da se utvrdi povezanost kliničkih, laboratorijskih znakova i upotrebe antimikrobnih lekova sa pojavom ospe u toku akutne infektivne mononukleoze. Istraživanjem je obuhvaćeno 243 pacijenta sa akutnom infektivnom mononukleozom, 51 sa ospom, 192 bez ospe, hospitalizovanih na Klinici za infektivne bolesti, Kliničkog centra Vojvodine (2007-2010). Pacijenti su praćeni retrospektivno i delimično prospektivno. Infekcija je potvrđena imunoenzimskim dokazianjem kapridnog antigena Epštajn-Barovog virusa. Na ispitanom uzorku, ospa se javlja nezavisno od kliničkog toka bolesti. Dobijeni rezultati ukazuju na to da svi antimikrobni lekovi dovode do pojave ospe sa približno istom učestalošću, osim cefalosporina III generacije koji je izazivaju ređe nego ostale grupe antibiotika.

Ključne reči

Infektivna mononukleoza; Epstein-Bar virusna infekcija; Ospa + virusologija; Ospa + hemijski izazvana; Antimikrobni lekovi; Antibiotici

Reference

*** Infectious mononucleosis; [about 3 screens]. Hamilton: New Zealand Dermatological Society Incorporated, NZDSI, c1996-2011 [updated 2010 Dec 04; cited 2011 Jan 10] http://dermnetnz.org/viral/ebv.html
*** Infectious Mononucleosis; [about 6 screens]. New York: Emedicine.medscape.com, Medscape; c1994-2010 [updated 2009 Oct 19; cited 2010 Dec 12] http://www.emedicine.medscape.com/article/222040-overview
Baciewicz, A.M., Chandra, R. (2005) Cefprozil-induced rash in infectious mononucleosis. Annals of pharmacotherapy, 39(5): 974-5
Brkić, S. (2005) Epštajn Bar virus. u: Brkić S., Cvjetković D., Aleksić-Đorđvić M. [ur.] Herpes virusne infekcije - klinički značaj, Novi Sad: Ortomedics, 151-80
Brkić, S. (2000) Evolucija Epstein Barr virusnih infekcija u korelaciji sa specifičnom serološkom dijagnostikom. Novi Sad: Medicinski fakultet, doktorska disertacija
Brkić, S.V., Jovanović, J.R., Preveden, T.A., Vukobratov, Z. (2003) Serološki profil Epstein-Barr virusne infekcije u akutnoj infektivnoj mononukleozi. Medicinski pregled, vol. 56, br. 1-2, str. 7-16
Celtik, C., Kucukugurluoglu, Y., Balci, D.B., Oner, N., Duran, R., Karasalihoglu, S. (2008) Evaluation of clinical and laboratory features of EBV associated infectious mononucleosis in children. Trakaza Univ Tip Fak Derg, 25(3); 221-7
Dakdouki, G.K., Obeid, K.H., Kanj, S.S. (2002) Azithromycin-induced rash in infectious mononucleosis. Scand J Infect Dis, Dec [cited 2009 Nov 15]; 34(12):939-41 http://web.ebscohost.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/ehost/pdfviewer/
Johannsen, E.C., Kaye, K.M. (2010) Epstein Barr Virus: Infectious mononucleosis, Epstein-Barr virus-associated malignant diseases, and other diseases. u: Mandell G.L., Douglas R.C., Bennett J.E. [ur.] Principles and Practice of Infectious Diseases, London: Churchill Livingstone, 7th ed
Jovanović, J.R. (1995) Epstein-Barr virusne infekcije. u: Dimić E., Jovanović J. [ur.] Akutne infektivne bolesti, Novi Sad: Medicinski fakultet, 319-29
Katz, E.B.Z. (2008) Barr virus infection: Mononucleosis and lymphoproliferative disorders. u: Long S.S., Pickering L.K., Prober C.G. [ur.] Principles and Practice of Pedriatic Infectious Diseases, London: Churchill Livingstone, 3rd ed
Kendler, J.S., Hartman, B.J., Cohen, J., Powderly, W.G., Opal, S.M. (2010) β-lactam Antibiotics. u: Infectious diseases, New York: Elsevier Limited, 3rd ed
LeClaire, A.C., Martin, C.A., Hoven, A.D. (2004) Rash associated with piperacillin/tazobactam administration in infectious mononucleosis. Annals of pharmacotherapy, 38(6): 996-8
Paily, R. (2000) Quinolone drug rash in a patient with infectious mononucleosis. Journal of dermatology, 27(6): 405-6
Rea, T.D., Russo, J.E., Katon, W., Ashley, R.L., Buchwald, D.S. (2001) Prospective study of the natural history of infectious mononucleosis caused by Epstein-Barr virus. Journal of the American Board of Family Practice, 14(4): 234-42
Talarek, E., Duszczyk, E., Popielska, J., Dobosz, S., Kowalik-Mikolajewska, B., Anisyewska, M. (2007) Causes of hospitalization in children with infectious mononucleosis [abstract]. Przeglad Pediatryczny, [cited 2009 Nov 15]; 37(2):217-20 http://www.cornetis.com.pl/artykul