Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 11  
Back povratak na rezultate
Ekonomija: teorija i praksa
2011, vol. 4, br. 2, str. 43-54
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 08/11/2011
Nova regulativa za poslovanje banaka prema sporazumu Bazel III
aVlada AP Vojvodine, Novi Sad
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresa: brane1952@yahoo.com

Sažetak

Ekonomska kriza s početka 2008. godine ozbiljno je uzdrmala celokupan finansijski sektor. To je uzrokovalo da se još jednom ozbiljno promisli šta bi trebalo preduzeti da bi se predupredio sledeći, mogući krizni udar. Ekonomska kriza je pokazala da ne postoje nedodirljivi sektori. Svetska privreda, a sa njom i finansijski sektor, i danas, nakon tri godine, oseća posledice. Bankarski eksperti su, bez obzira što standardi Bazela II još uvek nisu u potpunosti primenjeni, već požurili da donesu nove standarde koji su poznati pod nazivom Bazel III. Cilj istraživanja predstavlja analizu novih standarda u okviru Bazela III i njihova komparacija sa standardima Bazela II. U istraživanjima su korišćeni materijali Bazelskog komiteta za nadzor banaka (The Basel Committee on Banking Supervision - BCBS) i drugi materijali relevantni za ovu problematiku, primenom metoda kvalitativne i deskriptivne analize. Analize ukazuju da su novi standardi definisani Bazelom III strožiji i sveobuhvatniji od standarda definisanih u Bazelu II. To naročito važi ne samo kada je u pitanju povećanje kapitalne adekvatnosti koji je iznosio 2% a sada u zavisnosti od situacije 4,5% do 7%, već i njegovog kvaliteta koji se iskazuje putem akcionarskog kapitala. Akcionarski kapital predstavlja najkvalitetniji deo bankarskog kapitala. Međutim, postoje i drugačija mišljenja koja smatraju da će bankarski sektor i dalje poslovati u neizvesnosti što, u novim kriznim situacijama, može dovesti bankarski sektor u bankrot.

Ključne reči

Reference

*** (2010) Solutions for capital and liquidity. OECD Journal: Financial Market Trends, vol. 2010, Issue 1
Akkizidis, S.I., Bouchereau, V. (2005) Guide to optimal operational risk and BASEL II. Taylor & Francis
Balthazar, L. (2006) From 1 to Basel 3: The integration of state of the art risk modeling in banking regulation. Basel: Palgrave Macmillan
Blundell-Wignall, A., Atkinson, P. (2010) Thinking beyond BASEL III: Necessary
Buckham, D., Wahl, J., Rose, S. (2010) Executives guide to solvency. Wiley, II
Chorafas, D.N. (2004) Operational risk control with Basel II: Basic principles and capital requirements. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann
Chorafas, D.N. (2004) Economic capital allocation with Basel II: Cost, benefit and implementation procedures. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann
Deventer, D., Imai, K. (2003) Credit risk models and the Basel accords. John Wiley & Sons
Engelmann, B., Rauhmeier, R. (2010) The Basel II risk parameters: Estimation, validation, and stress testing. Springer
Glantz, M., Mun, J. (2008) The bankers handbook on credit risk: Implementing Basel II. Academic Press
Gregoriou, N.G. (2009) Operational risk toward Basel III: Best practices and issues in modeling, management, and regulation. Wiley
Kern, A., Dhumale, R., Eatwell, J. (2005) Global governance of financial systems: The international regulation of systemic risk. Oxford University Press
Musch, C.F. (2008) II implementation in the midst of turbulence. Basel: Centre for European Policy Studies
Ong, K.M. (2003) The handbook: A guide for financial practitioners. Basel: Risk Books
Ozdemir, B., Miu, P. (2008) Basel II implementation: A guide to developing and validating a compliant, internal risk rating system. McGraw Hill
Schooner, H.M., Taylor, M.W. (2009) Global bank regulation: Principles and policies. Amsterdam: Elsevier
Tarullo, K.D. (2008) Banking on the future of international financial regulation. Basel: Peterson Institute