Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 11  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2009, vol. 55, br. 5, str. 246-254
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 24/11/2009
Bazelski principi u funkciji poslovanja banaka i finansijske stabilnosti
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet

Sažetak

Banke su u uslovima globalizacije i liberalizacije poslovanja osamdesetih godina prošlog veka značajno proširile svoje poslovne aktivnosti van zemalja zvaničnog sedišta, uključujući i osnivanje velikog broja afilijacija u inostranstvu. Usledilo je seljenje poslovne aktivnosti banaka iz zemalja sa strožijim bankarskim zakonodavstvom u zemlje sa blažom zakonskom regulativom u ovom domenu. To je znatno otežalo praćenje njihovog poslovanja od strane nadzornih institucija. Institucija koja u svetskim razmerama, ima najveći značaj u kreiranju međunarodnih standarda kontrole banaka je Bazelski komitet za kontrolu banaka. U ovom radu biće ukazan značaj Bazelskih principa na poslovanje banaka u finansijsku stabilnost.

Ključne reči

Bank a za međunarodne obračune; Bazel I; Bazel II; solventnost banaka

Reference

*** (2005) Zakon o bankama. Službeni glasnik RS, br. 107
Basel Committee on Banking Supervision (1996) Overview of the amendment to the capital accord to incorporate market risks. Basel
Basel Committee on Banking Supervision (2006) Core principles for effective banking supervision. Basel: BIS, October
Jović, S. (1990) Bankarstvo. Beograd: Naučna knjiga
Rose, P.S., Hudgins, S.C. (2005) Bankarski menadžment i finansijske usluge. Beograd: Data Status