Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 11  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2009, vol. 55, br. 1-2, str. 47-57
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 04/05/2009
Procena solventnosti bankarskog sektora u Republici Srbiji
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet

Sažetak

Diskusije oko veličine bankarskog kapitala predmet su mnogih rasprava. Pošto ne postoji zadovoljavajući odgovor na ovo pitanje, može se konstatovati daje veličina kapitala banke funkcija rizika koji ona preuzima u svom poslovanju. Da bi se osigurala kreditna sposobnost banke nastaje potreba za utvrđivanjem standarda solventnosti, odnosno adekvatnosti kapitala. U tekstu koji sledi posebna pažnja biće posvećena proceni solventosti bankarskog sektora u Republici Srbiji.

Ključne reči

Reference

*** (2007) Odluka o adekvatnosti kapitala. Službeni glasnik RS, 129
Ćirović, M. (1995) Bankarski menadžment. Beograd: Ekonomski institut
Jović, S. (1990) Bankarstvo. Beograd: Naučna knjiga
Krstić, B.Ž. (1996) Bankarstvo. Niš: Ekonomski fakultet