Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 8 od 21  
Back povratak na rezultate
Megatrend revija
2016, vol. 13, br. 1, str. 265-278
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 30/12/2016
doi: 10.5937/MegRev1601265K
Creative Commons License 4.0
Testiranje slabe forme efikasnosti na tržištu kapitala u Srbiji
aRaiffeisen Bank, Belgrade
bDžon Nezbit Univerzitet, Fakultet za kompjuterske nauke, Beograd

e-adresa: jovanak@hotmail.com, rankovs@naisbitt.edu.rs

Sažetak

Slaba forma hipoteze efikasnosti tržišta kapitala pretpostavlja da učesnici na finansijskim tržištima nisu u mogućnosti da ostvare iznadprosečne prinose na osnovu istorijskih cena. Da bi se utvrdila prisutnost slabe forme efikasnosti tržišta na srpskom tržištu, u analizu su uzeti dnevni podaci o kretanju dva najznačajnija indeksa Beogradske berze BELEX 15 i BELEX LINE, od njhovog osnivanja do 31 decembra 2014. godine. Rezultati dobijeni analizom i testiranjem ukazuju na činjenicu da se tržište kapitala u Srbiji ne može smatrati dovoljno efikasnim, tačnije da postulati podrazumevani slabom formom tržišne efikasnosti nisu u potpunosti ispunjeni. Uzimajući u obzir da je tržište kapitala u Srbiji još uvek nedovoljno razvijeno, prvenstveno zbog malih obima, prometa i vrsta hartija od vrednosti kojima se trguje na tržištu kao i činjenice da nije dovoljno uredjeno i transparentno, na istom je prisutan nedostatak investitora. Shodno svemu tome, analize prezentovane u ovom radu ukazuju na slabu održivost hipoteze o efikasnosti tržišta u Srbiji.

Ključne reči

Slaba forma hipoteze efikasnosti tržišta kapitala; finansijska tržišta; Beogradska berza; BELEX 15 indeks; BELEX LINE indeks; Polu-jaka forma efikasnosti; Jaka forma efikasnosti finansijskih tržišta

Reference

Bekaert, G., Hodrick, R.J. (1992) Characterizing Predictable Components in Excess Returns on Equity and Foreign Exchange Markets. Journal of Finance, 47(2): 467-509
Belgrade Stock Exchange http://www.belex.rs
Chan, K.C., Gup, B.E., Pan, M. (1997) International Stock Market Efficiency and Integration: A Study of Eighteen Nations. Journal of Business Finance, 24(6): 803-813
Claessens, S., Dasgupta, S., Glen, J. (1995) Return Behavior in Emerging Stock Markets. World Bank Economic Review, 9(1): 131-151
Fama, E.F. (1970) Efficient capital markets: A review of theoretical and empirical work. Journal of Finance, 25, 2, 383-423
Fama, E.F., French, K.R. (1988) Permanent and Temporary Components of Stock Prices. Journal of Political Economy, 96(2): 246-273
Gilmore, C., Mcmanus, G. (2003) Random-walk and efficiency tests of Central European equity markets. Managerial Finance, 29(4), str. 42-61
Lo, A.W., Mackinlay, C.A. (1988) Stock market prices do not follow random walks: Evidence from a simple specification-test. Review of Financial Studies, 1(1); 41-66
Ljung, G. M., Box, G. E. P. (1978) On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2): 297-303
Malkiel, B.G. (1973) A Random Walk Down Wall Street. New York, NY: W.W. Norton & Co
Mateus, T. (2004) The risk and predictability of equity returns of the EU accession countries. Emerging Markets Review, 5(2): 241-266
Working, H. (1934) A Random-Difference Series for Use in the Analysis of Time Series. Journal of the American Statistical Association, 29(185): 11-24
Worthington, A.C., Higgs, H. (2005) Weak-form market efficiency in Asian emerging and developed equity markets: Comparative tests of random walk behavior. u: Working Paper 3, School of Accounting & Finance, University of Wollongong