Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 4 od 105  
Back povratak na rezultate
Ekonomija: teorija i praksa
2019, vol. 12, br. 4, str. 1-10
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 09/03/2020
doi: 10.5937/etp1904001U
Creative Commons License 4.0
Analiza i predviđanje proizvodnje jabuke u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za ekonomiku poljoprivrede, Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela

e-adresa: dubravka.uzar@polj.uns.ac.rs, tekicdragana@yahoo.com, bebam@polj.uns.ac.rs

Sažetak

U radu su analizirani parametri proizvodnje jabuke u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini u periodu od 2006. do 2017. godine. Na osnovu modela trenda izvršeno je predviđanje proizvodnih parametara u periodu od 2018. do 2020. godine. Analizirane su zasejane površine, prinosi i ukupna proizvodnja. U posmatranom periodu, prosečne površine pod jabukom u Republici Srbiji iznose 24.760 hektara, a u Bosni i Hercegovini 19.040 hektara. Prosečan prinos jabuke u Srbiji iznosio je 12,7 t/ha, a u Bosni i Hercegovini 3,43 t/ha. Prosečan prinos u Republici Srbiji imao je tendenciju porasta po stopi od 3,78% godišnje za razliku od prinosa u Bosni i Hercegovini koji je beležio tendenciju pada po stopi od 1,17%. Prosečna proizvodnja jabuke u Republici Srbiji u analiziranom periodu iznosila je 313.177 tona i u datom periodu beleži porast po stopi od 4,22% godišnje. U Bosni i Hercegovini prosečna proizvodnja iznosila je 65.186 tona sa tendencijom blagog pada po stopi od 0,96% godišnje. U narednoj godini, u obe posmatrane zemlje očekuje se porast proizvodnje tako da bi u 2018. godini Republika Srbija trebalo da ostvari proizvodnju jabuke od 431.305 tona, a Bosna i Hercegovina proizvodnju od 60.657 tona.

Ključne reči

Reference

FAOSTAT Data Base. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
Gvozdenović, D. (1998) Jabuka. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Jeločnik, M., Ivanović, L., Subić, J. (2011) Analiza pokrića varijabilnih troškova u proizvodnji jabuke. Škola biznisa, 4(2), 42-49
Jovanović, D., Korać, M., Jovanović, M., Obradović, Ž., Miranović, K., Ogašanović, D. (1994) Stanje, problemi i smernice razvoja jugoslovenskog voćarstva. Savremena poljoprivreda, vanredni broj, 3-13
Keserović, Z., Magazin, N., Kurjakov, A., Dorić, M., Gošić, J. (2014) Poljoprivreda u Republici Srbiji - voćarstvo. Republički zavod za statistiku, Beograd, http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2012/Vocarstvo.pdf
Maksimović, B. (2012) Primena marketing koncepcije u funkciji unapređenja izvoza voća i prerađevina iz Republike Srbije. Subotica: Ekonomski fakultet, Doktorska disertacija
Milić, D., Lukač-Bulatović, M., Vučićević, V. (2016) Tendencije kretanja površina i proizvodnje voća u Vojvodini. Agroekonomika, vol. 45, br. 71, str. 57-66
Mutavdžić, B. (2010) Analiza i predviđanje proizvodno -ekonomskih parametara u poljoprivredi Vojvodine. Beograd: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Novković, N., Mutavdžić, B., Šomođi, Š. (2010) Modeli za predviđanje u povrtarstvu. Škola biznisa, (3): 41-49
Stevanović, S. (2009) Tržišnost proizvodnje voćarskih i vinogradarskih proizvoda, Razvoj tržišne proizvodnje u poljoprivredi Republike Srbije. Beograd: DAES, 79-109
Užar, D. (2018) Spoljnotrgovinska razmena svežeg i prerađenog voća Republike Srbije. u: Spoljnotrgovinska razmena svežeg i prerađenog voća Republike Srbije, Master rad, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Master rad
Vlahović, B., Puškarić, A., Veličković, S. (2015) Izvoz jabuke iz Republike Srbije - stanje i tendencije. Agroekonomika, vol. 44, br. 65, str. 10-21