Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 81  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 56, br. 4-6, str. 627-644
Izmene ugovora
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Ključne reči: ugovor; dejstva ugovora; pravna obaveznost ugovora; izmene ugovora; izmene ugovora zbog promenjenih okolnosti
Sažetak
Izmene ugovora su promene u ugovoru u toku njegovog trajanja. Autor analizira izmene u odnosu prema nepromenjivosti ugovora kao jednom vidu manifestovanja pravne obaveznosti ugovorne pravne norme. Pri tome, autor polazi od stava da ugovor može biti izmenjen, uprkos načelnoj nepromenjivosti, kao što zakon ili neki individulani pravni akt može biti izmenjen ili dopunjen donošenjem novog zakona, odnosno donošenjem novog pravnog akta nadležnog organa. U tom smislu, na prvom mestu, analizira promene ugovora na osnovu saglasnosti ugovornih strana. Autor jeuočio da saglasnost može biti postignuta u vidu sporazuma o izmeni ili dopuni ugovora ili u vidu posebnihugovornih odredaba o automatskoj adaptaciji ili ponovnom pregovaranju. On odvaja voljne izmene od prinudnih, koje nisu rezultat sporazuma, nego su prisilne konsekvence retroaktivnog dejstva zakona donesenog u toku trajanja ugovora ili odluke suda. Prema autoru prinudna izmena ugovora od strane suda moguća je samo kada je sud izričito zakonom ovlašćen na izmenu. Zakon o obligacionim odnosima dao je to ovlašćenje sudu kada je potrebno da se ublaži obavezna snaga ugovora i umeri nesrazmerna obaveza jedne strane u sporazumu o ugovornoj kazni, kapari i zelenaškom ugovoru. Autor konstatuje da ZOO ovlašćuje sud i da izvrši izmenu ugovora radi usklađivanja sa promenjenim oklonostima koje su nastupile posle njegovog zaključenja. Međutim, autor uočava da ova izmena nema isključivo prinudni karakter jer pretpostavlja da su ugovorne strane postigle saglasnost o tome da sud odredi šta su pravične izmene ugovora.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.08.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka