Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 9 od 81  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 57, br. 81, str. 399-418
Razlozi za opoziv ugovora o poklonu prema Nacrtu Zakona o obligacionim odnosima F BiH/RS
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni fakultet, Pale, Republika Srpska, BiH

e-adresatijanatupesa@hotmail.com
Ključne reči: ugovor; poklon; opoziv
Sažetak
Neopozivost ugovora o poklonu proizilazi iz principa da ugovor vezuje ugovorne strane kao zakon. Međutim, zbog dobročinog karaktera ovog ugovora, ovo načelno pravilo nije apsolutno, s obzirom na to da je u određenim slučajevima, kad se za to ispune određeni uslovi, moguć i njegov opoziv. Nacrt Zakona o obligacionim odnosima F BiH/RS nizom odredaba predviđa regulisanje 'Darovanja', pa tako i razloga zbog kojih se može zahtijevati opoziv ovog ugovora. Razlozi za opoziv koje Nacrt Zakona o obligacionim odnosima FBiH/RS predviđa su nezahvalnost daroprimca, osiromašenje darodavca kao i neispunjenje postavljenog naloga ili tereta. S obzirom na to da Nacrtom ZOO F BiH/RS nisu regulisana sva pitanja koja se postavljaju u vezi sa ugovorom o poklonu, pa tako i kad je u pitanju njegov opoziv, ovim radom ukazaće se na te nedorečenosti, koje bi trebalo dopuniti prihvatanjem rješenja predviđenih u zakonima o obligacionim odnosima bivših jugoslovenskih republika, kao i rješenjima prihvaćenim u doktrini i sudskoj praksi.
Reference
*** (1921) Austrijski građanski zakonik. Beograd, preveo Aranđelović D
*** (2003) Nacrt zakona o obligacionim odnosima Republike Srpske / Federacije Bosne i Hercegovine. sa stanjem na dan 16.6.2003
*** (2009) Prijedlog zakona o obligacionim odnosima Bosne i Hercegovine
*** (2008) Zakon o obligacionim odnosima Republike Crne Gore. Službeni list Republike Crne Gore, 47
*** (2001-2007) Obligacijski zakon Republike Slovenije. Uradni list Republike Slovenije, 83/2001, 32/04, 28/06, 40/07, 97/07
*** (1978-2004) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Službeni list SRJ, 31/93, Službeni glasnik Republike Srpske, 17/93, 3/96, 39/03, 74/04
*** (2001-2009) Zakon za obligacionite odnose Republike Makedonije. Službeni Vesnik na Republika Makedonija, 18/01, 78/01, 04/02, 59/02, 05/03, 84/08, 81/09, 161/09
*** (1921) Građanski zakonik Kraljevine Srbije sa kratkim objašnjenjima od dr. Lazara Markovića. Beograd: Geca Kon
*** (2005-2018) Zakon o obveznim odnosima Republike Hrvatske. Narodne novine, 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18
*** (1976) Švajcarski zakonik o obligacionim odnosima. Beograd: Savremena Administracija
*** (1897) Njemački građanski zakonik / Burgeruches gesetzbuch nebst einfuhrngsgesetz. Giessen, Herausgegeben von Carl Gareis, 2 Aufl
*** (1937) Građanski Zakonik za Kraljevinu Srbiju. Beograd, zbirka zakona izdavačkog i knjižarskog preduzeća Geca Kon
Antić, O. (2013) Nalog u naslednom pravu. Pravna riječ, Banja Luka
Antić, O.B. (2005) Kauza. Pravni život, vol. 54, br. 10, str. 821-856
Bilić, S. (1982) Opozivanje poklona zbog nezahvalnosti. Pravni Život, br. 11
Bogišić, V. (1998) Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru. Podgorica-Beograd
Cvetković, M. (2015) Zaključenje i prestanak ugovora o poklonu. Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, doktorska disertacija
Đurđević, M. (2012) Ugovor o poklonu. Beograd
Hyland, R. (2009) Gifts: A Study in Comparative Law. Oxford University Press
Konstantinović, M. (1969) Obligacije i ugovori. Skica za zakonik o obligacijama i ugovorima. Beograd
Lazarević, D. (2010) Ugovor o poklonu. Beograd
Loza, B. (1969) Opoziv ugovora o poklonu zbog neblagodarnosti poklonoprimca. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 5-6
Lozo, B. (2000) Obligaciono pravo. Sarajevo, II, Posebni dio
Medić, D. (2007) Rasprave iz građanskog i poslovnog prava. Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron
Milutinović, Lj. (1988) Raskid ugovora o poklonu. Pravni Život, 10-12
Morait, B. (2010) Obligaciono pravo. Banja Luka: Atlantik BB
Perović, S. (1973) Obligaciono pravo. Beograd, I
Radišić, J. (1957) Revokacija poklona. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
Vlada Republike Srbije, Komisija za izradu Građanskog zakonika (2009) Prednacrt, Građanski Zakonik Republike Srbije, Obligacioni odnosi. Beograd, Druga knjiga
Vuković, M. (1964) Obvezno pravo. Zagreb, Knjiga II
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1881399B
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka