Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 10 od 81  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 57, br. 81, str. 363-380
Ugovorna odgovornost za štetu
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni fakultet, Pale, Republika Srpska, BiH

e-adresamilicap39@gmail.com
Sažetak
U ovom radu ćemo analizirati neka opšta pitanja koja se odnose na ugovornu odgovornost za štetu. Posebna pažnja biće posvećena uočavanju razlike između ugovorne i vanugovorne odgovornosti za štetu, jer je Zakon o obligacionim odnosima predvideo različita rješenja za ove dvije vrste odgovornosti. Aktuelnost ove teme se odnosi i na pitanje naknade nematerijalne štete kod ugovorne odgovornosti za štetu, odnosno da li je ona dozvoljena u našem pravu? Povodom ovog pitanja će se analizirati rješenja Principa evropskog ugovornog prava, kao i rješenja u uporednom pravu. Dužnik se oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da nije ispunio svoju obavezu, odnosno da je zakasnio sa ispunjenjem obaveze usljed okolnosti koje su nastupile poslije zaključenja ugovora, a koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Govorit ćemo i o ugovornom proširenju odgovornosti za štetu, njenom isključenju i ograničenju. Posebnu pažnju posvetićemo rješenjima iz sudske prakse.
Reference
*** (1992-2004) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni glasnik Republike Srpske, Br. 21 (1992), 17(1993), 3(1996), 39(2003) i 74(2004)
*** (1978-1989) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, Br. 29(1978), 39(1985), 45(1989) i 57(1989)
*** (2001-2018) Zakon o visini stope zatezne kamate. Službeni glasnik Republike Srpske, Br. 19(2001), 52(2006) i 103(2008)
*** (2005-2018) Zakon o obveznim odnosima. Narodne novine, Br. 35(2005), 41(2008), 78(2015) i 29(2018)
*** (2015) Zakon o ugovorima o prevozu u željezničkom saobraćaju. Sl. glasnik Republike Srbije, Br. 38
*** Austrijski opšti građanski zakonik / Allgemeines Bürgerliches Ges-etzbuch
Antić, O.B. (2009) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni glasnik
Apostolović, B. (2009) Zastarjelost potraživanja naknade štete zbog povrede ugovora. u: Ugovorna odgovornost i naknada štete - zbornik radova, Beograd
Jankovec, I. (1993) Ugovorna odgovornost. Beograd: Poslovna politika
Klarić, P. (2006) Odgovornost za neimovinsku štetu zbog povrede ugovora o organiziranju putovanja. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 56
Loza, B. (2000) Obligaciono pravo, opšti dio. Beograd: Službeni glasnik
Mihajlović, N., Petrović, Z. (2009) Predugovorna odgovornost za štetu. u: Ugovorna odgovornost i naknada štete - zbornik radova, Beograd
Milutinović, Lj. (2009) Ugovorna i deliktna odgovornost za naknadu štete. u: Ugovorna odgovornost i naknada štete - zbornik radova, Beograd
Morait, B. (2010) Obligaciono pravo. u: Obligacije i ugovori, Banja Luka: Komes grafika, Knjiga prva, Knjiga druga - Vanugovorni obligacioni odnosi
Orlić, M.V. (1992) Negativni ugovorni interes. Pravni život, vol. 41, br. 9-10, str. 1193-1209
Perović, S.K., Stojanović, D.D., ur. (1980) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Gornji Milanovac: Kulturni centar, Knjiga prva
Proso, M., Štambuk, M. (2008) Principi europskog ugovornog prava s osvrtom na ugovornu odgovornost za neimovinsku štetu prema novom ZOO. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 45. 4
Radišić, J. (2004) Obligaciono pravo. Beograd: Nomos
Radolović, O. (2009) Odgovornost ugostitelja za štetu zbog povrede obveza iz izravnog ugovora o hotelskim uslugama. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 30, br. 2
Veljković, D. (2005) Obligaciono pravo kroz Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd: Poslovni biro
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1881363P
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka