Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 60, br. 3-4, str. 87-91
Određivanje hiperozida u cvetu i listu gloga (Crataegus oxycantha i Crataegus monogyna) primenom metode spektrofotometrije
FHI Zdravlje Actavis Company - Centar za istraživanje i razvoj, Leskovac
Ključne reči: hiperozid; flavonoidi; glog; Crataegus oxycantha; Crataegus monogyna; cvet; list; ekstrakt; spektrofotometrijska metoda; droga
Sažetak
Cvet i list gloga sadrže veliki broj aktivnih komponenata, koje imaju široku primenu u proizvodnji farmacetskih preparata iz grupe kardiotonika antihipertonika, antihipotonika, arteriosklerotika antiaritmika i antianemika. Antihipertonični efekat gloga potiče od hiperozida. Zbog lekovitog delovanja hiperozida i drugih flavonoida iz gloga njegovo određivanje ima veliki značaj za ocenu kvaliteta ekstrakta i preparata. Ekstrakcija flavonoida iz lista i cveta gloga (C. oxycantha i C. monogyna) vršena je sa 40 %-tnim i 70 %-tnim etanolom, postupkom perkolacije, a suvi ekstrakt je dobijen prečišćavanjem tečnog ekstrakta gloga sa etilacetatom i etanolom. Za odredivanje sadrzaja ukupnih flavonoida obračunatih kao hiperozid, primenjen je spektrofotometrijski metod, zasnovan na merenju apsorbancija na 425 nm.
Reference
*** (1994) Deutsches Arzneibuch. Stuttgart: Deutscher Apotekher Verlag
*** (2000) European pharmacopoeia. Strasbourg: Council of Europe, Suppl. 2000
*** (2000) Jugoslovenska farmakopeja 2000. Beograd: Savezni zavod za zaštitu i unapređenje zdravlja, Ph. Jug. V
Ammon, H.R.T., Kaul, R. (1994) Crataegus Herz-Kreislauf-Wirkungen von Crataegusextrakten, Flavonoiden und Orocyanidinen, Teil 3: Wirkungen auf den Kreislauf. Deutsche Apotheker Zeitung, 134, 2631-2636
Bahorun, T., i dr. (1994) Antioxidant activities of Crataegus monogyna extrakts. Planta Med, 323-328
Leung, A.Y., Foster, S. (2003) Encyclopedia of common natural ingredients used in food, drugs and cosmetics. New York, itd: Wiley
Racz-Kotilla, E. (1980) Hypotensive and beta-blocking effect of procyanidins of Crataegus monogyna. Planta Med, 39, 239
Schussler, M., i dr. (1993) Cardiac effects of flavonoids from Crataegus species. Planta Med, 59, suppl. 2, A 688
Wagner, H., Grevel, J. (1982) Planta Med. 45, 98
Wichtl, M. (1997) Crataegi folium cum flore. u: Wichtl M. [ur.] Teedrogen und Phytopharmaka, Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft
Wichtl, M. (1989) Teedrogen. Handbuch fuer die Praxis auf wis-senschaftlicher Grundlage. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.2298/HEMIND0604087M
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka