Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 59, br. 2, str. 94-110
Izbor metoda sinhronizacije signala u softverskom GPS prijemniku
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Institut 'Mihajlo Pupin'
cUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

e-adresasokosv@yahoo.com
Ključne reči: GPS; softverski prijemnik; praćenje signala; sinhronizacija bita; DLL; TDL; PLL
Sažetak
U radu su prikazani kritička analiza toka obrade signala u softverski realizovanom GPS prijemniku i kritičko poređenje različitih arhitektura za obradu signala u okviru GPS prijemnika. Najpre je prikazan model softverskog prijemnika. Na osnovu prikazanog modela realizovan je prijemnik u programskom paketu MATLAB u kome su izvršene simulacije obrade signala. Cilj rada je da pokaže prednosti i nedostatke pojedinih metoda sinhronizacije signala u prijemniku, i predloži prihvatljivo rešenje za moguću implementaciju. Celokupna obrada signala izvršena je na signalu L1 i podacima prikupljenim pomoću ulaznog kola SE4110. Akvizicija signala realizovana je metodom ciklične konvolucije. Radi uporednog prikaza karakteristika pojedinih metoda sinhronizacije (praćenje) signala, prikazani su modeli ealrli-late DLL (Delay Lock Loop), TDL (Tau Dither Loop) i Costas-ove PLL (Phase Lock Loop) petlji praćenja sinhronizacije signala. Na osnovu izvršene analize i prikupljenih podataka, predložen je najprihvatljiviji metod praćenja signala za implementaciju u softverskom GPS prijemniku. Takođe, prikazan je uticaj pojedinih parametara petlji praćenja na sinhronizaciju signala. Nakon izdvajanja bita navigacionih podataka predložen je i NDA (Nondata-aided) algoritam za dodatnu sinhronizaciju detektovanih bita s ciljem njihove pravilne detekcije i bržeg pozicioniranja prijemnika.
Reference
Dukić, M. (2008) Principi telekomunikacija. Beograd: Akademska misao
Heinrich, M., Moeneclaey, M. (1998) Synchronization, channel estimation, and signal processing. New York: John Wiley & Sons
Kaplan, E.D. (1996) Understanding GPS : principles and applications. Norwood: Artech House
Parkinson, B.W., Spilker, J.J. (1996) Global positioning system: Theory and applications. Washington: American Institute of Aeronautics and Astronautic, Vol1
Radojević, S.M., Ćurčić, J.T. (2009) Tačnost i modernizacija globalnog pozicionog sistema. Vojnotehnički glasnik, vol. 57, br. 4, str. 108-131
Render, P., Borre, K. (2006) Software: Defined GPS and Galileo receiver. Birkhauser
Simon, M.K., Omura, J.K., Scholty, R.A., Levitt, B.K. (1994) Spread spectrum communications handbook. McGraw-Hill
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/vojtehg1102094S
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2011.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Vojnotehnički glasnik (2011)
Analiza akvizicije signala u softverskom GPS prijemniku
Sokolović Vlada S.

Vojnotehnički glasnik (2010)
Komunikacioni kanal sa šifrovanjem informacija
Markagić Milorad S.

Vojnotehnički glasnik (2012)
Uslovi korišćenja plovnih dizalica za dizanje potonulih objekata na unutrašnjim plovnim putevima
Radojević Slobodan M.

prikaži sve [7]