Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2014, br. 44-1, str. 83-100
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 15/07/2014
doi: 10.5937/zrffp44-5779
Anima Laze Kostića
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filološke katedre, Katedra za srpsku književnosti i jezik
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filološke katedre, Katedra za ruski jezik i književnost

e-adresa: aleksladjana@gmail.com, bozovic_iva@yahoo.com

Sažetak

Tekst pesme Laze Kostića Santa Maria della Salute, večan je i nepromenljiv, ali je njen kontekst u značenju i pesničkom vrednovanju promenljiv u zavisnosti od paradigmi koje regulišu odnose između stvaralaca i primalaca. Dnevnik snova koji je Laza Kostić vodio na francuskom jeziku, činjenice iz njegovog života i rada, dovoljno su zanimljive i za psihoanalitičke eksplikacije skrivenih slojeva podteksta pesme. U radu je izloženo književnoteorijsko osvetljenje Petra Milosavljevića koje korespondira jungovsko dubinsko-psihološkoj analizi Ivana Nastovića.

Ključne reči

Reference

*** (2006) Od greha ka Bogu. Beograd: Biblioteka Obraz svetački
*** (2005) Pouke na putu spasenja. Beograd: Biblioteka Obraz svetački
*** (2006) Između ljubavi i sebičnosti. Beograd: Fine GRAF
Bojović, D. (2004) Srpska eshatološka književnost. Kosovska Mitrovica: Centar za crkvene studije, Filozofski fakultet
Brkić, S. (2002) O knjizi Triptih o Lazi Kostiću Petra Milosavljevića i još nešto o Lazi Kostiću. u: Kostić Slobodan [ur.] Delo Petra Milosavljevića, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, 99-102
Damjanov, S. (2011) Laza Kostić - moderna - postmoderna. u: U zborniku (Laza Kostić 1841-1910-2010), Beograd: Odeljenje za jezik i književnost, SANU, 373-380, књига 133, CXXXIII, књ. 23
Dostojevski, F.M. (2012) Knjiga o Isusu Hristu. Šabac: Glas Crkve
Jerotić, V. (1971) O preobražajima ženskog u duši Laze Kostića i njegovoj pesmi 'Santa Maria della Salute'. Književnost, 52(3)
Kostić, L. (2005) Među javom i med snom. Beograd: Politika, Narodna knjiga
Milosavljević, P. (1981) Život pesme Laze Kostića Santa Maria della Salute. Novi Sad: Matica srpska
Milosavljević, P. (1991) Triptih Laze Kostića. Sombor: Narodna biblioteka 'Karlo Bjelicki'
Milošević-Đorđević, N. (2011) Laza Kostić o poetici srpskih narodnih pesama. u: U zborniku (Laza Kostić 1841-1910-2010), Beograd: Odeljenje za jezik i književnost, SANU, 227-236, књига 133, CXXXIII, књ. 23
Nastović, I. (2004) Anima Laze Kostića. Novi Sad: Prometej
Nastović, I. (2011) Snovi Laze Kostića i njihov značaj. u: U zborniku (Laza Kostić 1841-1910-2010), Beograd: Odeljenje za jezik i književnost, SANU, 163-176, књига 133, CXXXIII, књ. 23
Platon (1970) Ijon, Gozba, Fedar. Beograd: Kultura
Savić, M. (2010) Laza Kostić. Beograd: Službeni glasnik
Sekulić, I. (1986) Putopisi, pripovetke, eseji. Beograd: Rad
Simonović, R. (1986) Uspomena na Dr Lazu Kostića. Novi Sad: Književna zajednica
Simović, Lj. (2001) Duplo dno. Beograd: Stubovi kulture
Stefanović, M. (2011) Vita nova Laze Kostića. u: U zborniku (Laza Kostić 1841-1910-2010), Beograd: Odeljenje za jezik i književnost, SANU, 39-49, књига 133, CXXXIII, књ. 23
Stokanov, R. (2002) Vekovitost pesme Laze Kostića. u: Kostić Slobodan [ur.] Delo Petra Milosavljevića, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, 59-63
Trifunović, Đ. (1992) Odsjaji vizantijske estetike u Santa Mariji Laze Kostića. Književne novine, од 1. фебруара
Zubac, P. (2011) Lenka Dunđerska. Novi Sad: Media invent, Srpska knjiga, Tinski cvet