Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 397  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 9, br. 18, str. 71-85
Analiziranje stavova menadžera o zastupljenosti hotelskog turizma u uslovima savremenog procesa globalizacije
aUniverzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet, Federacija BiH
bLukavac, Bosna i Hercegovina

e-adresasamira.dedic@untz.ba, amra.nuhanovic@untz.ba, jasenka.djulic@hotmail.com
Ključne reči: globalizacija; menadžeri; hotelski turizam; stratifikovani uzorak; deskriptivna statistička analiza
Sažetak
Globalizacijski procesi sve više zahvataju i segmente turističkog tržišta, gdje se posebno ističe hotelijerstvo. Funkcionisanje turističkog tržišta u uslovima globalizacije zahtijeva izgrađenost međunarodne poslovne infrastrukture, koju predstavljaju brojne međunarodne institucije i sporazumi. Pravilno formirana međunarodna infrastruktura osigurava povoljnu klimu za globalizaciju, sveukupnom kontrolom i uviđanjem ekonomskog, finansijskog i političkog aspekta poslovanja. Razvoj turizma odnosno hotelijerstva u Bosni i Hercegovini tek je u početnoj fazi ali napredak ipak postoji. Imajući to u vidu, autorice su u radu prezentirale rezultate istraživanja I ispitivanja stavova menadžera o važnosti zadovoljstva turista, implementiranja različitih hotelskih usluga i pokazatelja uspješnosti hotelskih preduzeća u BiH. Autorice su došle do zaključka da su hotelijeri u BiH krenuli putem kvaliteta, ali međutim, to još ne čine sistemski. Notorno je, da bosanskohercegovački hotelijeri imaju veliku perspektivu, ali prvenstveno moraju riješiti brojne probleme i slabosti, kako bi unaprijedili sve performanse poslovne izvrsnosti. Korištenjem samoprocjene poslovne izvrsnosti vlastitog poduzeća na temelju njenih performansi, može doći do vrlo dobrih pokazatelja stanja, kao i zaključaka o područjima poslovanja koje je potrebno unaprijediti.
Reference
Čačić, K., Pavlović, D. (2011) Kvalitet kao osnova tržišnog uspeha hotelskog preduzeća. Beograd
Enz, C.A. (2010) Hospitality Strategic Management: Concepts and Cases. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, drugo izdanje
Enz, K.A. (2009) Key Issuses of Concern in the Lodging Industry: What Worries Managers. Ithaca: Cornell University-Center for Hospitality Research
Kandampully, J.A. (2007) Services management: The new paradigm in hospitality. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc
Milardović, A. (1998) Poraz Europe. Osijek-Zagreb-Split: PanLiber
Moutinho, L. (2005) Strateški menadžment u turizmu. Zagreb: Masmedia
Nikolić, M. (2002) Menadžer i menadžment proces u hotelskoj industriji - savremeni pristup. Turizam, 6
Njavro, Đ. (1999) Gospodarstvo, socijalna politika i globalizacija. Zagreb: Mate
Perkov, D. (2005) Kvaliteta hotelske usluge je odraz organizacijske kulture. u: Zbornik radova 'Hotellink', Beograd
Sekulić, D., Mandarić, M. (2013) Quality of services as a determinant of customer satisfaction in the hotel industry. Marketing, vol. 44, br. 3, str. 231-246
Sekulović, N. (2009) Kvalitet usluga i satisfakcija potrošača u turizmu. Beograd
Turek, F. (1999) Globalizacija i globalna sigurnost. Varaždin: Hrvatska udruga za međunarodne studije
Vrtiprah, V., Sladoljev, J. (2012) Utjecaj zadovoljstva zaposlenika na kvalitetu proizvoda i usluga u hotelskom poduzeću. Economic Thought and Practice, 21(1): 97
Walker, J.R. (2009) Introduction to Hospitality. New Jersey: Person-Prentice Hall, 5th Ed
Žilić, I. (2012) Poslovna izvrsnost u visokokategoriziranim hotelima u Hrvatskoj. Šibenik
Žilić, I. (2011) Utjecaj strategija poslovne izvrsnosti na performanse hotela u Republici Hrvatskoj. Split: Ekonomski fakultet, doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov2018071D
primljen: 16.11.2020.
prihvaćen: 30.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 06.03.2021.