Actions

Vojno delo
how to cite this article
share this article

Metrics

  • citations in SCIndeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:14
  • full-text downloads in 30 days:1

Contents

article: 1 from 14  
Back back to result list
2019, vol. 71, iss. 3, pp. 342-373
Hrvatska stranka prava i pitanje jezika u Dalmaciji od 1903. godine do stvaranja Hrvatsko-srpske koalicije 1906. godine
(The title is not available in English)
Lithuania

emailsotirovic@global-politics.eu
Keywords: jezik; pismo; Dalmacija; Hrvati; Srbi
Abstract
(not available in English)
snovni istraživački cilj ovog članka je da prikaže politiku dalmatinskih političara iz redova Hrvatske stranke prava okupljenih oko Frane Supila i Ante Trumbića prema pitanju i problemu zvaničnog naziva jezika i upotrebe pisma u višenacionalnoj Dalmaciji u periodu od 1903. do 1906. godine.
References
*** (1904) Pred velikom odgovornosti. 1
*** (1905) Proglas hrvatske i srpske opozicije. Novi Srbobran, 15. decembar
*** (1936) Korespondencija Stjepana Radića. Zagreb, knjiga 1
Arhiv Ante Trumbića Znanstvena knjižnica u Splitu. M 415
Arhiv Hrvatske u Zagrebu (1905) Predsednički spisi zemaljske vlade - 'Hrvatsko građanstvo Gospića velikom županu Tomi Kraljeviću, Gospić, 7. septembar 1905.'. kutija 661, dokument 3176 Pr
Arhiv Hrvatske U.Zagrebu (1903) Predsednički spisi zemaljske vlade - 'Sreski načelnik iz Dvora velikom županu Budi Budisavljeviću, Dvor, 25. decembar, 1903'. kutija 648, dokument 2801
Arhiv Srpske Akademije Nauka I.Umetnosti Fond Dr F.Nikića (1905) Sporazum sa Hrvatima, Zapisnik sastavljen u uredu Zemaljskog odbora u Zadru, dana 14./1. novembra 1905. Dubrovnik, broj 14.528; 47/1905
Arhiv Srpske Akademije Nauka I.Umetnosti (1905) Zapisnik sednice Školskog saveta, Sremski Karlovci, 3./16. avgusta 1905. Školski savet, Sremski Karlovci, broj 464/1905
Artmann, F. (1907) Wirtschaftliche Faktoren in Dalmatien. Wien
Bakotić, L. (1939) Srbi u Dalmaciji od pada Mletačke republike do Ujedinjenja. Beograd
Barić, H. (1940) Izabrani članci Antuna Fabrisa. Beograd
Delich, S. (1924) L'irrendentismo italiano in Dalmazia: Secondo i documenti segreti della polizia austriaca. Roma
Foretić, D. (1972) O etničkom sastavu stanovništva Dalmacije u XIX St. s posebnim osvrtom na stanovništvo talijanske narodnosti. Dalmacija, Zadar, 1870
Gowland, D., Dunphy, R., Lythe, C. (2006) The European mosaic. Harlow
Gross, M. (1960) Vladavina Hrvatsko-srpske koalicije 1906-1907. Beograd
Horvat, J. (1990) Politička povijest Hrvatske. Zagreb
Kann, R.A. (1977) A History of the Habsburg Empire 1526-1918. Berkeley - Los Angeles - London
Kontler, L. (1999) Millenium in Central Europe: A history of Hungary. Szeged
Krestić, V.Đ. (1995) Građa o Srbima u Hrvatskoj i Slavoniji 1848-1914. Beograd: BIGZ, knjiga II
Krestić, V.Đ., Ljušić, R. (1991) Programi i statuti srpskih političkih stranaka do 1918. godine. Beograd: Književne novine
Kršnjavi, I. (1927) Zapisci. Zagreb, knjiga I
Majstorović, I. (1903) Besjeda biračima pri pohodu izbornog kotara, listopada 1902. Zadar
Miladinović, Ž. (1897) Tumač povlastica, zakona, uredaba i drugih naređenja srpske narodne crkvene avtonomije u Ugarskoj, Hrvatskoj i Slavoniji. Novi Sad: Izdanje štamparije Đorđa Ivkovića
Milićević, A. (1903) O iseljavanju, osobitim obzirom na prilike u Dalmaciji. Glasnik Malice dalmatinske, Zadar, knj. 2, sveska 1
Milosavljević, P. (2000) Sistem srpske književnosti. Beograd
Ministerium Des Inneren (1903) Prasidiale: 22 Dalmatien. in: Ministerium des Innern. Kleinere Etats, Wien: Verwaltungsarchiv, Oesterreichisches Staatsarchiv, 1567, Zadar, 15. 6. 1903
Mladićević, V.Z. (1994) Simboli srpske državnosti - kratak istorijski pregled heraldičkog razvoja u Srba. Kragujevac
Moguš, M. (1993) Povijest hrvatskoga književnoga jezika. Zagreb
Novak, V. (1953) The Slavonic-Latin symbiosis in Dalmatia during the Middle Ages. Slavonic and East European Review, XXXII, № 78
Pavličević, D. (2000) Povijest Hrvatske. Zagreb, Drugo, izmijenjeno i prošireno izdanje
Pavlinović, M. (1873) Hrvatstvo, srpstvo, slovinstvo. in: Pjesme i besjede, Zadar
Perić, I. (1997) Povijest Hrvata. Zagreb
Petrović, R. (1982) Nacionalno pitanje u Dalmaciji u XIX. stoljeću. Sarajevo - Zagreb
Polić, M. (1901) Ban Dragutin grof Khuen Héderváry i njegovo doba. Zagreb
Ruvarac, D. (1895) Evo, šta ste NAM krivi! - posvećeno 'Obzoru'. Zemun
Seton-Watson, R.W. (1911) The southern Slav question. London
Smodlaka, J. (1902) Dva govora što ih je izrekao dr Josip Smodlaka, narodni poslanik u hrvatskom saboru u Zadru, dne 15. i 22. Srpnja. Zadar
Šepić, D. (1960) Jugoslavenski pokret i Milan Marjanović 1901-1919. Zbornik Historijskog instituta JAZU, Zagreb, 3
Trumbić, A. (1936) Suton Austro-Ugarske i Riječke rezolucije. Zagreb
Vermes, G.P. (1981) South Slav aspirations and Magyar nationalism in the dual monarchy. in: Banac I., Ackerman G., Szporluk R. [ed.] Nations and Ideology: Essays in Honor of Wayne S. Vucinich, New York
Vojvođanski Muzej, Radikalna Stranka (1905) Đorđe Krasojević upravama hrvatskih opozicionih stranaka nudi izborni sporazum za zemaljski sabor, Sremski Karlovci, 3./16. januar 1905. broj 4037/27
Vučetić, I. (1897) Zbirka uredaba u stvarima srpske pravoslavne narodno-crkvene avtonomije. Novi Sad
 

About

article language: Serbian
document type: unclassified
DOI: 10.5937/vojdelo1903342S
published in SCIndeks: 09/11/2019