Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 5 od 14  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
2016, vol. 55, br. 73, str. 105-116
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 27/05/2017
doi: 10.5937/zrpfni1673105A
Creative Commons License 4.0
Legitimitet Vidovdanskog ustava i odnosi njime uspostavljeni
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Pravni fakultet

e-adresa: sava.aksic@gmail.com

Sažetak

Vladajuće stranke iz Srbije su smatrale da je za donošenje ustava neophodno da za njega glasa većina Srba, Hrvata i Slovenaca zajedno, s obzirom na to da se radi o 'jednom troimenom narodu', dok su hrvatske i slovenačke stranke zastupale stav da ustav treba da bude donet većinom od Srba, Hrvata i Slovenaca posebno. Ustav je donet na Vidovdan 1921. Godine srpskom i muslimanskom većinom. Ovaj ustav ipak nije bio legitiman, jer su se u njemu nalazile odredbe na osnovu kojihje donet, odnosno sam je sebi dao legitimitet. Osim toga, nije donet glasanjem većine predstavnika svakog naroda posebno, nego većinom predstavnika sva tri naroda, pri čemu su narodi imale različiti broj predstavnika. Po ovom ustavu teritorija države je bila centralizovana, crkveni organi nisu imali status državnih organa, a crkvi je priznat samo status autonomne organizacije. Ustavom je određeno da kralj nema nikakva prava mimo ustava, niti postoje prava koja mu se ustavom ne mogu oduzeti. Ovim ustavom je uspostavljena ustavna monarhija.

Ključne reči

Reference

*** (1996) Prilozi za nacionalnu istoriju države i prava u 19. i 20. veku (do 1941. godine). u: Subotić D., Živanović T. [ur.] Dosadašnji rad na izjednačenju zakonodavstva u Kraljevini SHS, Beograd, Druga knjiga
Bernatzik, E. (1919) Republik und Monarhie. Tübingen
Gligorijević, B. (1979) Parlament i političke stranke u Jugoslaviji - (1919-1929). Beograd: Institut za savremenu istoriju
Jovanović, S. (1995) Ustavno pravo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Beograd
Jovanović, S. (1924) Ustavno pravo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Beograd
Kelzen, H. (1951) Opšta teorija prava i države. Beograd
Lukić, R.D. (1995) Teorija države i prava. Beograd: Savremena administracija, I Teorija države
Šišić, F. (1920) Dokumenti o postanku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 1914-1919. Zagreb: Matica hrvatska