Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
Medicinski pregled
2013, vol. 66, br. 1-2, str. 93-97
jezik rada: srpski
vrsta rada: istoriografski prilog
objavljeno: 05/03/2013
doi: 10.2298/MPNS1302093D
Sećanje na gradsko vanbolničko porodilište i Materinski dom u Novom Sadu
aUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine
bInstitut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica
cUniverzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresa: dudob@yahoo.com

Sažetak

Uvod. Sredinom dvadesetog veka neodgovarajuća zdravstvena zaštite žena i dece u posleratnoj Jugoslaviji, pa i u Novom Sadu, bila je posledica smanjenog broja stručnog osoblja, nedostatka opreme, kao i loše ekonomske situacije pojedinaca i društva. Vanbolničko porodilište. Jedan od velikih problema predstavljalo je porađanje žena u kućama, a posledice su bili visok morbiditet i mortalitet novorođenčadi i porodilja. Zato je na nivou cele države ubrzo po završetku Drugog svetskog rata pokrenuta široka akcija za poboljšanje zdravlja žena osnivanjem vanbolničkih porodilišta koja su bila pod stručnim nadzorom. U Novom Sadu, Gradsko vanbolničko porodilište u ulici Ljudevita Gaja broj 30 imalo je izuzetnu važnost u pružanju stručne pomoći prilikom, uglavnom, normalnih porođaja. S minimalnim brojem osoblja i prateće opreme, u ovoj zgradi je porođeno oko 2 000 žena, i svaka je sa svojim novorođenčetom zdrava otišla kući. Materinski dom. Posle pet godina funkcionisanja ovog porodilišta, ta zgrada dobija zdravstveno-socijalnu ulogu jer se osniva Materinski dom, u kojem su se narednih 12 godina zbrinjavane i trudnice i babinjare. Nastavlja se zdravstveni - kurativni i preventivni - kao i socijalni program zaštite žena i dece. Promena prostornog smeštaja, najpre u okviru Dispanzera za žene u Novom Sadu, a zatim u zgradi bivšeg porodilišta u Sremskim Karlovcima, ne smanjuje značaj i ulogu ove ustanove. Ipak, opšti društveni uslovi i prevashodno ekonomski problemi utiču na to da se 1979. godine donese odluka o prekidu rada. Epilog. Danas je zgrada sedište jedne opštine i mesna kancelarija. Ali ova zgrada se sopstvenom istorijom preporučuje za posebnu društvenu funkciju - da bude muzej zdravstvene istorije Novog Sada. Sa malo ulaganja ovde bi se mogli sakupiti i čuvati vredni podaci iz naše prošlosti jer ih dugujemo generacijama koje dolaze.

Ključne reči

Reference

*** (2003) Surova slika rađanja - zakonsko regulisanje porađanja. u: Popov D. [ur.] Enciklopedija Novog Sada, Novi Sad: Novosadski klub 'Dnevnik - novine i časopisi', 21., str. 283
Berić, B.M. (1977) Gradsko vanbolničko porodilište Narodnog odbora opštine Novi Sad - (1947-1951). Medicinski pregled, 30(7-8): 413-416
Drača, P., ur. (2008) Razvoj ginekologije i akušerstva u Vojvodini do 2000. godine. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu Medicinski fakultet
Maksimović, J. (2003) Razvoj babičke službe u Vojvodini. Medicinski pregled, vol. 56, br. 7-8, str. 385-388
Mikić, P.G. (1989) Zapisi o rađanju i umiranju dece u Novom Sadu i Vojvodini tokom XIX i XX veka. Novi Sad: Matica srpska
Popov, D., ur. (1997) Ivančević dr. Stojanka (1904-1969). u: Enciklopedija Novog Sada 9, Novi Sad: Novosadski klub Prometej, 23
Popov, D., ur. (2003) Porodilišta - Gradsko vanbolničko porodilište. u: Enciklopedija Novog Sada 2, Novi Sad: Novosadski klub Dnevnik-novine i časopisi, 279-82
Sanatorijumi, U., Popov, D., ur. (2004) Enciklopedija Novog Sada 24. Novi Sad: Novosadski klub Dnevnik-novine i časopisi, 205-7
Višković, V. (1983) Materinski dom u Novom Sadu (1951-1978) - 250 godina ginekologije i akušerstva na tlu Vojvodine. Novi Sad: Matica Srpska, 40-50
Višković, V. (1971) Dvadesetogodišnjica Materinskog doma u Novom Sadu: Osnivati nove ustanove. Glas Doma zdravlja Novi Sad, 9: 31-32