Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
Medicinski pregled
2008, vol. 61, br. 11-12, str. 647-650
jezik rada: srpski
vrsta rada: istoriografski prilog
objavljeno: 06/04/2009
Omaž dr Milenku Petroviću (1884-1950)
aMatica srpska, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

Sažetak

Dr Milenko Petrović jedan je od znamenitih lekara Sombora koji su značajno doprineli razvoju zdravstva Vojvodine. Rođen je u Somboru 1884. godine gde se školovao i završio gimnaziju, a studije medicine je završio u Budimpešti 1908. godine. Kao veliki patriota prijavio se i kao dobrovoljac učestvovao u svojstvu vojnog hirurga srpske vojske u balkanskim ratovima protiv Turske i za taj rad dobio visoka priznanja. Specijalizaciju hirurgije završio je u Debrecinu i vratio se 1914. godine u rodni grad Sombor gde je odmah postavljen za glavnog županijskog fizika i tada počinje njegov dugogodišnji rad na izgradnji i unapređenju zdravstvene službe Sombora pa i šire. Kao županijski fizik pokrenuo je izgradnju bolnice u Somboru, zbog velike smrtnosti odojčadi, proširenosti tuberkuloze i trahoma. Izgradnja bolnice završena je 1925. godine i dr Petrović je postavljen za njenog prvog upravnika i na toj dužnosti je ostao sve do izbijanja drugog svetskog rata 1941. godine. Somborska bolnica je pod njegovim rukovodstvom postala jedna od najkvalitetnijih zdravstvenih ustanova u zemlji i imala veliku ulogu u unapređenju zdravlja stanovnika Vojvodine. I pored velikih obaveza u bolnici, dr Milenko Petrović je bio izuzetno društveno angažovan na raznim kulturnim poljima. Tokom Drugog svetskog rata dr Petrović je bio hapšen i proganjan ali isto tako i od komunističkih vlasti nakon oslobođenja. Umro je nepriznat 1950. godine i konačno je došlo vreme za objektivnu ocenu i priznavanje njegovog značajnog stručnog rada.

Ključne reči

Reference

*** (1960) Hronika Narodnooslobodilačkog rata u Sombor. Sombor
*** (1978) 200 godina obrazovanja učitelja u Somboru 1778-1978. Sombor: Učiteljski fakultet
*** (1972) Sto godina gimnazije u Somboru. Sombor
*** (1975) Vojvodina. u: Vojna enciklopedija, Beograd: Redakcija Vojne enciklopedije, Knj. 10., 670
*** (1993) Prisajedinjenje Vojvodine Kraljevini Srbiji. Novi Sad: Institut za istoriju
*** Zapisnik sednice Gradskog odbora 23. jula i 13. novembra 1919. Sombor: Istorijski arhiv
Petrović, V. Beleške o (ocu) dr Milenku Petroviću. neobjavljen materijal
Plavšić, R. (1961) Monografija čitaonice 'Laza Kostić' u Somboru 1945-1960. Sombor: Čitaonica 'Laza Kostić', 152-8
Rakić, L. (1990) Odjek Balkanskog rata u Vojvodini. Zbornik Matice srpske za istoriju, 42
Vasiljević, S. (1989) Znameniti Somborci. Novi Sad: Književna radionica Slavija