Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 137  
Back povratak na rezultate
Acta medica Medianae
2019, vol. 58, br. 1, str. 125-130
jezik rada: engleski
vrsta rada: istoriografski prilog
doi:10.5633/amm.2019.0117s

Creative Commons License 4.0
Bens Džonsov protein - prvi tumorski marker u istoriji medicine
Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš + Klinički centar Niš, Klinika za hematologiju

e-adresa: nenadgovedarovic@yahoo.com

Sažetak

Termin Bens Džonsov protein (Bence Jones) danas je opšteprihvaćen naziv za belančevinu opisanu u mokraći bolesnika sa multiplim mijelomom. Danas, kvalitativno i kvantitativno određivanje Bens Džonsovog proteina praktično predstavlja deo rutinskih analiza za dijagnostiku i skrining bolesnika sa mijelomom i bolestima skeleta. Iako Henri Bens Džons nije bio taj koji je prvi prepoznao svojstva urina obolelog, njegova zasluga je u tome da je prepoznao važnost ovog proteina kod bolesnika sa mijelomom. Smatra se pionirom u medicinskoj hemiji i jedan je od prvih lekara koji je naglašavao važnost hemijskih analiza za dijagnozu bolesti. Njegovo otkriće proteinurije u multipnom mijelomu dugo je važilo za jedini biohemijski test za kancer, sve do sedamdesetih godina dvadesetog veka i otkrića karcinoembrionskog antigena (CEA) i alfa fetoproteina (alfa-FP). S pravom se može reći da protein nazvan po njegovom imenu predstavlja prvi tumorski marker u istoriji medicine.

Ključne reči

Bens Džonsov protein; multipni mijelom; istorija medicine

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Rathore R, Coward RA, Woywodt A. What's in a name? Bence Jones protein. Clin Kidney J 2012; 5: 478-83. [CrossRef][PubMed]
Kyle RA, Rajkumar SV. Multiple Myeloma. Blood 2008; 111(6): 2962-72. [CrossRef][PubMed]
Kyle RA. Multiple Myeloma: an odyssey of discovery. Br J Haematol 2000; 111(4): 1035-44. [CrossRef][PubMed]
Kyle RA. Multiple Myeloma: how did it begin? Mayo Clin Proc 1994; 69(7): 680-3. [CrossRef][PubMed]
Kyle RA. Henry Bence Jones -Physician, chemist, scientist and biographer: a man for all seasons. Br J Haematol 2001; 115(1): 13-8. [CrossRef][PubMed]
Kahn SN. Dear Dr. [Bence] Jones... Clin Chem 1991; 37(9): 1557-8. [CrossRef][PubMed]
Rosenfeld L. Henry Bence Jones (1813-1873): the Best "Chemical Doctor" in London. Clin Chem 1987; 33(9): 1687-92. [CrossRef][PubMed]
Stone MJ. Henry Bence Jones and his protein. J Med Biogr 1998; 6(1): 53-7. [CrossRef][PubMed]
Hajdu SI. A Note from history: the First biochemical test for detection of cancer. Ann Clin Lab Sci 2006; 36(2): 222-3. [CrossRef][PubMed]
Clamp JR. Some aspects of the first recorded case of multiple myeloma. Lancet 1967; 2(7530): 1354-6. [CrossRef][PubMed]
Wright JH. A case of multiple myeloma. Transactions of the Association of American Physicians 1900; 15: 137-47
Morse D, Dailey RC, Bunn J. Prehistoric multiple myeloma. Bull N Y Acad Med 1974; 50(4): 447-58. [CrossRef][PubMed]