Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 3 od 142  
Back povratak na rezultate
Acta medica Medianae
2019, vol. 58, br. 1, str. 125-130
jezik rada: engleski
vrsta rada: istoriografski prilog
objavljeno: 05/09/2019
doi: 10.5633/amm.2019.0117s
Creative Commons License 4.0
Bens Džonsov protein - prvi tumorski marker u istoriji medicine
Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet + Klinički centar Niš, Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju

e-adresa: nenadgovedarovic@yahoo.com

Sažetak

Termin Bens Džonsov protein (Bence Jones) danas je opšteprihvaćen naziv za belančevinu opisanu u mokraći bolesnika sa multiplim mijelomom. Danas, kvalitativno i kvantitativno određivanje Bens Džonsovog proteina praktično predstavlja deo rutinskih analiza za dijagnostiku i skrining bolesnika sa mijelomom i bolestima skeleta. Iako Henri Bens Džons nije bio taj koji je prvi prepoznao svojstva urina obolelog, njegova zasluga je u tome da je prepoznao važnost ovog proteina kod bolesnika sa mijelomom. Smatra se pionirom u medicinskoj hemiji i jedan je od prvih lekara koji je naglašavao važnost hemijskih analiza za dijagnozu bolesti. Njegovo otkriće proteinurije u multipnom mijelomu dugo je važilo za jedini biohemijski test za kancer, sve do sedamdesetih godina dvadesetog veka i otkrića karcinoembrionskog antigena (CEA) i alfa fetoproteina (alfa-FP). S pravom se može reći da protein nazvan po njegovom imenu predstavlja prvi tumorski marker u istoriji medicine.

Ključne reči

Bens Džonsov protein; multipni mijelom; istorija medicine

Reference

Clamp, J.R. (1967) Some aspects of the first recorded case of multiple myeloma. Lancet, 290(7530): 1354-1356
Hajdu, S.I. (2006) A Note from history: The First biochemical test for detection of cancer. Ann Clin Lab Sci, 36(2): 222-225
Kahn, S.N. (1991) Dear Dr. [Bence] Jones... Clin Chem, 37(9): 1557-8
Kyle, R.A. (1994) Multiple Myeloma: How Did It Begin?. Mayo Clinic Proceedings, 69(7): 680-683
Kyle, R.A. (2000) Multiple myeloma: An odyssey of discovery. British Journal of Haematology, 111(4): 1035-1044
Kyle, R.A. (2001) Henry Bence Jones: Physician, chemist, scientist and biographer: A man for all seasons. British Journal of Haematology, 115(1): 13-18
Kyle, R.A., Rajkumar, S.V. (2008) Multiple myeloma. Blood, 111(6): 2962-2972
Morse, D., Dailey, R.C., Bunn, J. (1974) Prehistoric multiple myeloma. Bull N Y Acad Med, 50(4): 447-58
Rathore, R., Coward, R.A., Woywodt, A. (2012) What's in a name? Bence Jones protein. Clinical Kidney Journal, 5(5): 478-483
Rosenfeld, L. (1987) Henry Bence Jones (1813-1873): The Best 'Chemical Doctor' in London. Clin Chem, 33(9): 1687-92
Stone, M.J. (1998) Henry Bence Jones and His Protein. Journal of Medical Biography, 6(1): 53-57
Wright, J.H. (1900) A case of multiple myeloma. Transactions of the Association of American Physicians, 15: 137-184