Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
2016, vol. 55, br. 74, str. 21-34
jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 27/05/2017
doi: 10.5937/zrpfni1674021P
Creative Commons License 4.0
Javno slušanje - oblik neposrednog učešća građana u kontroli vlasti
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresa: marijana.pajvancic@gmail.com

Sažetak

U ovom radu predmet pažnje je učešće građana u vršenju javne vlasti. Posebno se analizira njihov uticaj na ostvarivanje kontrole rada organa javne vlasti. Kontrolu organa vlasti građani ostvaruju koristeći prava garantovana unutrašnjim i međunarodnim pravom (npr. pravo na peticiju, pravo na javnu kritiku organa vlasti, pravo da se obrate organima javne vlasti i od njih zatraže odgovor na određena pitanja i dr.). Jedno od tih prava realizuje se u jednom posebnom obliku javnog slušanja koje omogućuje uticaj građana na ostvarivanje kontrolne funkcije parlamenta. Ovaj poseban oblik javnog slušanja je parlamentarno saslušanje (parlamentarna istraga). Za razliku od javnog slušanja koje se vezuje za normativnu funkciju parlamenta, parlamentarno saslušanje je oblik ostvarivanja kontrolne funkcije parlamenta. Ova vrsta rasprave organizuje se kako bi ispitao i istražio rad državne uprave, ministarstava, javnih službi, organizacija i institucija kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja, ministara i drugih visokih državnih zvaničnika. Pored uticaja građana na ostvarivanje kontrolne funkcije parlamenta, organizovanje parlamentarnog saslušanja jača povezanost građana sa njihovim neposredno biranim predstavnicima u parlamentu, dodatno legitimira parlament kao kontrolora izvršne vlasti i jača njegov demokratski kapacitet i autoritet.

Ključne reči

Javno slušanje; parlament; kontrolna funkcija; građani i izabrani predstavnici

Reference

Beetham, D. (2008) Parlamentarna demokratija u XXI veku - vodič za dobru praksu. Interparlamentarna unija, prevod
Orlović, S., Lončar, J., Spasojevć, D., Radojević, D. (2012) Poboljšanje demokratskih performansi parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Beograd: FPN
Orlović, S. (2012) Demokratske performanse parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Beograd: FPN
Orlović, S. (2007) Javna slušanja kao institucija parlamentarne prakse. Beograd: Program Ujedinjenih nacija za razvoj
Orlović, S. (2009) Parlament i gradjani - vodič za gradjane i udruženja gradjana [u oblikovanju i primeni javnih politika]. Beograd: Program Ujedinjenih nacija za razvoj
Pajvančić, M. (2013) Javna rasprava - oblik neposrednog učešća građana u zakonodavnom procesu. Beograd: Konrad Adenauer Štiftung
Pajvančić, M. (2010) Javna rasprava - oblik neposrednog učešća građana u zakonodavnom procesu. Podgorica: OSCE, Misija u Crnoj Gori
Pejić, I. (2006) Parlamentarno pravo - francuski, nemački, britanski, srpski i primer Evropskog parlamenta. Niš: Pravni fakultet Niš-Centar za publikacije
Pejić, I. (2011) Parlamentarno pravo. Niš: Pravni fakultet - Centar za publikacije
Vela, A., Hetebrant, R., Novak, J., Kerkez, A., Patija, I., Milić, D., Pernar, S., Kunac, S., Bužnikić, E., Bosanac, G. (2008) Putevi i stanputice u zakonodavnom zagovaranju. Zagreb: B. aB. e - Grupa za ženska ljudska prava