Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
Scripta Medica
2011, vol. 42, br. 2, str. 75-79
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/ScriMed1102075M


Epidemija infekcije u hirurškoj jedinici intenzivne nege izazvane bakterijom Proteus mirabilis koja stvara metalo-beta-laktamazu
aUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Klinički centar Srbije
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet
cVojnomedicinska akademija

e-adresa: ve.mir@sbb.rs

Sažetak

Uvod. U radu je opisana epidemija infekcije u hirurškoj jedinici intenzivne nege (JIN) izazvane izolatima P. mirabilis koji stvaraju metalo-beta-laktamaze (MBL). Metode. Ovo je opservaciona retrospektivna studija. Podaci o bolesnicima, od kojih su poticali izolati P. mirabilis koji stvaraju MBL, prikupljeni su i analizirani retrospektivno. Svi izolati enterobakterija u posmatranom periodu su ispitani na stvaranje MBL. Izolati iz kliničkih uzoraka koji stvaraju MBL (samo jedan izolat od jednog bolesnika) ispitani su primenom multiplex lančane reakcije polimeraze kojom su detektovane i diferencirane familije gena za stvaranje MBL: IPM, VIM, SPM, GIM i SIM. Jula i novembra 2008. godine u ovoj jedinici intenzivne nege, uzeti su brisevi rektuma od svih bolesnika i ispitani na prisustvo izolata P. mirabilis koji stvaraju MBL. Rezultati. U periodu juni - novembar 2008. godine, ukupno devet pacijenata je bilo inficirano sa P. mirabilis koji stvara MBL. Epidemijski izolati prvi put su otkriveni u junu te godine i brzo su se proširili na odeljenju pa je sledećeg meseca, u studiji preseka, kod 10 od ukupno 12 pacijenata (83,3%) nađena kolonizacija rektuma sa P. mirabilis koji stvara MBL. Sa druge strane, posle primene epidemioloških mera kontrole i nadzora, novembra 2008. godine, u posmatranoj jedinici intenzivne nege nije bilo bolesnika s kolonizacijom rektuma ili infekcijom bakterijama P. mirabilis koje stvaraju MBL. Utvrđeno je sedam slučajeva bakterijemije uključujući tri slučaja povezana sa primenom intravenskog katetera, jedna infekcija rane hirurškog mesta i jedna infekcija urinarnog trakta. Šest od devet MBL pozitivnih izolata P. mirabilis pripadalo je IPM familiji, dok su ostala tri pripadala VIM familiji. Stopa smrtnosti inficiranih pacijenata iznosila je 56%, ali se nije mogla utvrditi smrtnost koja bi se mogla pripisati samoj infekciji. Zaključak. Pojava P. mirabilis koji stvara MBL u našoj bolnici predstavlja važan izazov za kliničke lekare, mikrobiologe i bolničke epidemiologe jer uz postojeću visoku učestalost rezistencije ograničava se mogućnost efikasne antibiotske terapije. Epidemiološke mere kontrole i nadzora nad ovom epidemijom bile su uspešne.

Ključne reči

Reference

Naknadno pridodat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Walsh TR, Toleman MA, Piorel L, Nordmann P. Metallo-β-lactamases: the Quiet before the Storm? Clin Microb Rev 2005; 18: 306-25.
Paterson DL, Bonomo RA. Extended β-Lactamases: a clinical update. Clin Microbiol Rev 2005; 18; 657-86.
Jones RN, Biedanbach DJ, Sader HS, Fritche TR, Toleman MA, Walsh TR. Emerging epidemic of metallo-β-lactamase-mediated resistences.Diag Microbiol Infect 2005; 51: 77-84.
Struelens MJ, Monnet DL, Magiorakos AP, Santos O Conor F, Giesecke J. New Delhi metallo-beta-lactamase 1-producing Enterobacteriaceae: emergence and response in Europe. Euro Surveill. 2010; 15(46):pii=19716. Available at: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?Articleld=19716. Accessed August 19, 2011.
Daikos GL, Petrikkos P, Psichogiou M, Kosmidis C, Vryonis E, Skoutelis A, et al. Prospective Observational Study of the Impact of VIM-1 Metallo-β-lactamase on the Outcome of Patients with Klebsiella pneumoniae Bloodstream Infections. Antimicrob Agent Chemother 2009; 53: 1868-73.
Miriagou V, Papagiannitsis CC, Tzelepi E. Detecting VIM-1 production in Proteus mirabilis by Imipenem-Dipicolinic Acid Double Disk Synergy Test. J Clin Microbiol 2010; 48:667-8.
Queenan AM, Bush K.Carbapenemases: the Versatile β-lactamases. Clin Microbiol Rev 2007; 20: 440-58.
Giakkoupi P, Tzouvelekis LS, Daikos GL, Miriagou V, Petrikkos G, Legakis NJ, Vatopoulos AV. Discrepancies and Interpretation Problems in Susceptibility Testing of VIM-1-Producing Klebsiella pneumoniae isolates, J Clin Microbiol 2005; 43: 494-6.
Drieux L, F Brosser F, Sougakoff W, Jarlier V. Phenotypic detection of extended-spectrum β-lactamases production in Enterobacteriaceae: review and bench guide. Clin Microbiol Infect 2008; 14 suppl. 1: 90-103.
Ellington MJ, Kistler J, Livermore DM, Woodford N. Multiplex PCR for rapid detection of genes encoding aquired metallo-β-lactamases. J Antimicrob Chemother 2007; 59:321-2.
Souli M, Kontopidou FV, Papadomickelakis E, Galani I, Armaganidis A, Giamarellou H. Clinical expirience of serious infections caused by Enterobacteriaceae producing VIM-1 metallo-β-lactanase in a Greek university hospital. Clin Infect Dis 2008; 46:847-54.
Tsakris A, Ikonomidis TA, Poulou A, Spanakis N, Pornaras S, Markou F. Transmission in the community of clonal Proteus mirabilis carrying VIM-1 metallo-beta-lactamase. J Antimicrob Chemother 2007; 60:136-9.