Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11
članak: 3 od 30  
Back povratak na rezultate
Ekonomski izazovi
2019, vol. 8, br. 16, str. 28-39
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 09/06/2020
doi: 10.5937/EkoIzazov1916028J
Kineske strane direktne investicije u evropskim zemljama
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Leskovac

e-adresa: janackovic.marko@gmail.com, spasictanja7@gmail.com

Sažetak

Kineske strane direktne investicije u svetu imaju dugu i uspešnu tradiciju. Tokom protekle decenije, Kina je postala jedan od najvećih izvoznika stranih investicija u svetu, uključujući i Evropske zemlje. Kini, ulaganja u Evropu donose mnogobrojne koristi koje se ispoljavaju u pribavljanju tehnologije, know-how, poboljšanju reputacije svojih brendova, uspostavljanju logističkog uporišta na evropskom tržištu. Posmatrajući sa aspekta zemalja domaćina, priliv kineskih investicija doneo je nove ekonomske prilike, naročito u onim Evropskim zemljama koje su imale slab ekonomski rast, suočene sa visokom nezaposlenošću nakon krize evra. U radu su prikazani globalni trendovi kineskih direktnih investicija, motivi koji su pokrenuli kineske investitore da ulažu u Evropske zemlje, potrebe EU za kineskim investicijama, kao i dobar primer privlačenja kineskih investicija u Srbiji.

Ključne reči

Reference

Naknadno pridodat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Antevski, M., Filipović, S. (2014). "Inostrane investicione aktivnosti kineskih kompanija", Međunarodni problemi, Institut za međunarodnu politiku i ekonomiju, Vol. LXIV, br. 3-4, str. 231-248
Babić, B. (2010). "Odnosi Kine i Evropske Unije: geoekonomska osovina u razvoju", Međunarodni problemi, Vol. 62, Issue 3, pp. 418-462
Cero, H., (2018). "Kineske investicije u Evropi: Može li se ponoviti Ruski scenarij"?, preuzeto sa sajta: http://balkans.aljazeera.net/vijesti/kineske-investicijeu-evropi-moze-li-se-ponoviti-ruski-scenarij
Chen, E.K.Y., and Lin, P. (2006). "Emerging TNCs from East Asia: Mainland China and Hong Kong", mimeo
Cui, L. and Jiang, F. (2009). FDI Entry Mode Choice of Chinese Firms: A Strategic Behaviour Perspective, Journal of World Business, Vol. 44: pp. 434-444
Dunning, JH. (1993). "Multinational Enterprises and the Global Economy", Wokingham: Addison-Wesley
Ernst and Young, (2017). "China Go Abroad 5th Issue", preuzeto sa sajta: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-china-overseas-investment-reportissue-5-en/$FILE/EY-china-overseas-investment-report-issue-5-en.pdf
Gao, C., and Hanemann, T. (2016). "China's Global Outbound M&A in 2015," Rhodium Group, preuzeto sa sajta: https://rhg.com/research/chinas-globaloutbound-ma-in-2015
Gavrić, S. (2018). "Kinezi su već sad među najjačim ulagačima u Srbiji, sa više od dve milijarde investicija", preuzeto sa sajta: https://www.blic.rs/biznis/privreda-ifinansije/kinezi-su-vec-sad-medu-najjacim-ulagacima-u-srbiji-sa-vise-od-dvemilijarde/v4dlzwx
Guerero, D. (2017). Chinese Investment in Europe in the Age of Brexit and Trump, TNI Working Papers
Liu, L. and Tian, Y. (2008). "The internationalisation of Chinese enterprises: the analysis of the UK case", International Journal of Technology and Globalisation, Vol. 4, No. 1, pp. 87-102
Ma, Y., and Overbeek, H. (2015). "Chinese Foreign Direct Investment in the European Union: Explaining Changing Patterns", Journal Global Affairs, Vol. 1, Issue 4-5, pp. 441-454, preuzeto sa sajta: https://doi.org/10.1080/23340460.2015.1113796
Martin, A. (2014). "Chinese Investments Soar in Crisis-Hit Europe", preuzeto sa sajta: http://www.euractiv.com/section/euro-finance/news/chinese-investmentssoar-in-crisis-hit-europe
McKenzie, B., and Rhodium Group. (2017). "Bird's Eye View: Comparing Chinese Investment in North America and Europe", preuzeto sa sajta: http://www.conventuslaw.com/report/birds-eye-view-comparing-chineseinvestment-into
Novović, M., Dugalić, N. (2017). Konkurentnost privreda nerazvijenih zemalja u uslovima slobodne trgovine, Ekonomski izazovi, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Godina 6, broj 11, str. 92-107
Rui, H., and Yip, G.S. (2008). Foreign acquisitions by Chinese firms: A strategic intent perspective, Journal of World Business, Vol.43, Issue 2, pp. 213-226
Seaman, J., Huotari, M., Iglesias, MG. (2017). "Chinese Investment in Europe: A Country Level Approach", French Institute of International Relations
Tartar, A., Rojanasakul, M., Diamond, JS, (2018). "How China Is Buying Its Way Into Europe", preuzeto sa sajta: https://www.bloomberg.com/graphics/2018-chinabusiness-in-europe
UNCTAD (2006). "World Investment Report -FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development", Geneva: United Nations Conference on Trade and Development