Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 30  
Back povratak na rezultate
Čitalište
2019, br. 35, str. 20-37
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 14/12/2019
doi: 10.19090/cit.2019.35.20-37
Knjiga i biblioteke u Kini od antičkih vremena do ukidanja Carstva

Sažetak

Cilj rada je da prikaže razvoj knjige i biblioteka u Kini, od prvih dinastija, do kraja carskog perioda, početkom 20. veka. Od različitih tipova biblioteka obrađene su državne, među kojima je bila i ona u okviru carskog dvora, posebno aktivna za vreme dinastije Sung, dok su se manastirske, fakultetske i školske razvijale prvenstveno u doba Tanga, Minga i Ćinga. Javne biblioteke (iako nisu ispunjavale sve kriterijume koje ih definišu kao takve) pojavljuju se za vreme dinastije Ćing, što je bilo u skladu sa društveno-političkim i kulturnim promenama početkom prošlog veka. Značaj koji su pronalazak papira i ksilografija, kao početna faza u razvoju tehnike štampanja, imali u celom tadašnjem svetu, opširnije je razmatran u okviru kineskog društva kao njihovog izvora. U skladu sa tim, u prvom delu rada opisana je štamparska produkcija u različitim mestima, koja je doprinela i povećanju vrsta i broja publikacija u svim bibliotekama Kineskog carstva.

Ključne reči

Kina; biblioteke; Carska biblioteka; dinastije Tang; Sung; Ming; Ćing; papir; ksilografija; štamparije