Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 71  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport
2015, vol. 13, br. 3, str. 403-410
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 03/04/2016
Strukture i razlike kognitivnih sposobnosti vrhunskih rukometaša, odbojkaša, košarkaša i fudbalera
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Leposavić

e-adresa: igor.ilic@pr.ac.rs

Sažetak

U modernom sportu kognitivne sposobnosti predstavljaju jedan od ključnih faktora koji utiču na uspeh sportista. Cilj ovog istraživanja je utvrđivanje strukture i razlika u domenu kognitivnih sposobnosti na uzorku vrhunskih rukometaša, odbojkaša, košarkaša i fudbalera. Uzorak ispitanika obuhvatio je 200 sportista muškog pola, podeljenih u četiri jednake grupe od po 50 ispitanika. Za utvrđivanje konativnih karakteristika primenjena je KOG3 baterija. Struktura i razlike prikupljenih rezultata posmatranih sportista utvrđeni su primenom metode glavnih komponenata i kanoničke diskriminativne analize. Opažena struktura kognitivnih karakteristika ukazuje na postojanje jednog faktora, koji se može tumačiti kao generalni kognitivni faktor. Rezultati sva tri primenjena testa značajni su na nivou celokupnog uzorka, pre svega na nivou input procesora, a zatim i serijalnog i paralelnog procesora, što se može pripisati potrebama koje nameće vrhunski rang takmičenja u kome ispitanici nastupaju. Razlike kognitivnih karakteristika ispitivanih sportista utvrđene su primenom diskriminativne analize, gde je izolovana jedna diskriminativna dimenzija. Posmatranjem matrice strukture i centroida grupa utvrđeno je da prva diskriminativna funkcija separiše košarkaše i odbojkaše na osnovu testova za procenu efikasnosti input i paralelnog procesora. Dobijeni rezultati se mogu dovesti u vezu sa činjenicom da su odbojka i košarka nešto dinamičniji sportovi, kao i da karakteristična priroda ovih sportova nameće rešavanja složenih taktičkih zadataka.

Ključne reči