Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 2 od 201  
Back povratak na rezultate
Baština
2019, br. 47, str. 253-260
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 10/02/2020
doi: 10.5937/bastina1947253A
Creative Commons License 4.0
Agresija NATO alijanse na SRJ 1999. godine i kraj Jugoslavije
Pedagoški muzej, Beograd

e-adresa: ninazmaj@gmail.com

Sažetak

Predmet ovog rada je bombardovanje SRJ od strane NATO alijanse 1999. godine. U radu se govori o uzrocima i povodu za bombardovanje SRJ. Ukazuje se na to da je kraj razbijanja SFRJ bio početak bombardovanja SRJ, odnosno Srbije, radi ostvarivanja zapadnih pretenzija prema Istoku. U tu svrhu iznosi se mišljenje da su SFRJ razbile SAD, EZ i Vatikan. Scenario razbijanja zemlje bio je isti koji će se kasnije primeniti i u drugim zemljama: najpre se satanizuje matični narod i država, zatim joj se uvode ekonomske sankcije, da bi se iza njih bombardovala zemlja, a onda doveo na vlast marionetski režim koji će provoditi sve želje zapadnih slia, iza čega se šalju misionari NATO alijanse koji ispituju kako bombardovano stanovništvo podnosi posledice NATO agresije. Bomardovanje SRJ izazvalo je ogromnu materijalnu štetu, po procenama oko 100 milijardi dolara. Uništene su bolnice, domovi zdravlja, škole, medijske ustanove, putna i železnička infrastruktura, trafostanice, vodovodi i druga infrastruktura. Ukazuje se da je agresija izvršena mimo Povelje UN, odluke Saveta bezbednosti UN i bez objave rata. Konstatuje se da se takav scenario razbijanja države primenio na Irak i Libiju.

Ključne reči

Reference

*** Dveri srpske, Beograd, br. 37
Avramov, S. (2006) Međunarodnopravni vid kosovskometohijske krize. u: Srbi na Kosovu i Metohiji, Beograd: SANU
Bulatović, V. (2013) Hitlerov rat budućnosti. Vranje: V. M. Bulatović
Čekerevac, M. (2018) Srbija će ispitati NATO bombardovanje 1999. godine. Politika, Beograd, 11. 5
Đorđević, S. (2002) Ratna šteta i ljudske žrtve i prava u vezi s agresijom država Severnoatlantskog pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Vojno delo, Beograd, vol. 54, br. 2-3, str. 231-245
Gaćinović, R. (2014) Otimanje Kosova i Metohije. Beograd
Guskova, J. (2014) Kosovo i Metohija - rat u uslovima mira. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet
Hofbauer, H. (2001) Balkanski rat i razbijanje Jugoslavije. Beograd
Kesić, O. (2015) Goli život. Beograd, Hepi televizija, 21. 1, https://www.youtube.com/watch?v=_jeoFfeCGRI. [10. 2. 2019]
Krsmanović, M., Smiljanić, R. (2016) Jugoslavija u plamenu. Beograd
Morales, J.L. (1999) Spanish pilots admit NATO attacked civilian targets. Articulo 20, June 14, http://www.antiwar.com/spain1.html. [18. 1. 2019]
Smiljanić, S. (2012) Agresija NATO. Beograd
Stevanović, O. (2015) Kumanovski sporazum. Beograd
Stover, E., Peress, G. (1998) Grobovi Srebrenice i Vukovara
Vlajki, E. (2001) Demonizacija Srba. Beograd
Vujičić, D. (2018) Vilim Vimer - kako su uništili SFRJ tako uništavaju svet. Večernje novosti, Beograd, 11. marta
Živković, N. (2000) Kosovo i Metohija, 1991-1999. Novi Sad: Dnevnik