Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 3 od 185  
Back povratak na rezultate
Baština
2018, br. 46, str. 255-272
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/bastina1846255R


Jugoslovenski program mera i aktivnosti za zaustavljanje iseljavanja Srba i Crnogoraca sa Kosova (1987)
Institut za srpsku kulturu, (Priština) Leposavić

e-adresa: petar.ristanovic@gmail.com

Projekat

Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak

U radu je analizirano otvaranje problema iseljavanja Srba i Crnogoraca sa Kosova nakon demonstracija u proleće 1981. godine, dugotrajna politička borba oko utvrđivanja uzroka iseljavanja i uključivanje saveznih institucija u pokušaj rešavanja problema kroz donošenje programa mera i aktivnosti za zaustavljanje iseljavanja i povratak iseljenih, u decembru 1987. godine.

Ključne reči

Kosovo i Metohija; SAP Kosovo; kosovsko pitanje; iseljavanje Srba sa Kosova

Reference

Ćosić, D. (2009) Lična istorija jednog doba. Beograd: Službeni glasnik, Knj. 3, Vreme raspada 1981-1989
Gatalović, M. (2016) Kosovo i Metohja u državnoj politici Jugoslavije 1958-1965. Beograd: Institut za savremenu istoriju: Društvo istoričara Srbije
Jevtić, A., ur. (1987) Zadužbine Kosova. Spomenici i znamenja srpskog naroda. Prizren: Eparhija raško-prizrenska
Kostić, B. (1989) Jugoslovenski program o Kosovu. Beograd: Međunarodna politika, 295-305
Petrović, R., Blagojević, M. (1989) Seobe Srba i Crnogoraca sa Kosova i iz Metohije. Rezultati ankete sprovedene 1985-1986. godine. u: Demografski zbornik, Beograd: SANU, Knj. 2
Vilotić, M. (2006) Svedočenja o zbivanjima na Kosmetu u razdoblju 1959-1968. godine. u: Srbi na Kosovu i Metohiji. Zbornik radova s naučnog skupa održanog u Kosovkoj Kitrovici 27-29. maja 2005., Beograd: SANU, 349-365