Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 4 od 205  
Back povratak na rezultate
2020, br. 51, str. 461-480
Svakodnevica Srba u severnoj Kosovskoj Mitrovici u uslovima nedefinisanog institucionalnog statusa
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresaalek.pavlovic@orion.rs
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak
U radu iznosimo rezultate istraživanja svakodnevice Srba u severnoj Kosovskoj Mitrovici u uslovima izmenjenog društveno-političkog konteksta posle rata na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Glavnu pažnju posvećujem jednom od aspekata svakodnevnog života srpskog stanovništva u ovom gradu, a to je status i funkcionisanje institucija. Cilj rada predstavlja pokušaj pružanja doprinosa koncipiranju etnografske građe za sagledavanje svakodnevnih praksi Srba u severnoj Kosovskoj Mitrovici u uslovima nedefinisanih institucionalnih odnosa prouzrokovanih povlačenjem srpskih vlasti sa Kosova i Metohije, uvođenjem međunarodnog protektorata i jednostranim proglašenjem kosovske nezavisnosti. Rezultati prikazani u radu dobijeni su na osnovu terenskog istraživanja sprovedenog u više navrata od 2011. do 2015. godine, u ukupnom trajanju od preko osam meseci.
Reference
Naknadno pridodat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Izgubljeni u stagnaciji 2015: Izgubljeni u stagnaciji: Građanski nadzor primene sporazuma između Kosova i Srbije. BIRN Kosovo, Internews Kosova, CRTA.
Municipal Profiles 2018: Municipal Profiles. OSCE Mission in Kosovo.
Paralelne strukture na Kosovu 2003: Paralelne strukture na Kosovu. Odeljenje za ljudska prava i vladavinu prava. OSCE Mission in Kosovo, UNMIK.
Radomirović 2010: Biljana Radomirović. "Grad zebnje i predizobrnih obećanja". Politika, 21. maj, 5.
Smikić 2013a: Nada Smikić. "Sporazum neprihvatljiv za Srbe na severu KiM". Jedinstvo, 22. april, 4-5.
Smikić 2013b: Nada Smikić. "U Kosovskoj Mitrovici izbori će biti ponovljeni". Jedinstvo, 11. novembar, 6.
Aleksić 2018: Jovan J. Aleksić. "Kosovska Mitrovica posle 1999. godine: živeti u podeljenom gradu". San o gradu. Zbornik radova. Ur. Emir Kusturica i Aleksandra Vraneš. Višegrad: Andrićev institut, 555-590.
Björkdahl and Gusic 2013: Annika Björkdahl and Ivan Gusic. "The divided city - a space for frictional peacebuilding". Peacebuilding, Vol. 1, Issue 3. London: Routledge, 317-333.
Gusic 2020: Ivan Gusic. Contesting Peace in the Postwar City: Belfast, Mitrovica and Mostar. London: Palgrave Macmillan.
Daglas 2000: Meri Daglas. Kako institucije misle. Reč, br. 57/3. Beograd: Radio B92, 299-340.
Derens 2009: Žan-Arno Derens. Kosovska zamka. Beograd: HESPERIAedu.
Janjić 2007: Dušan Janjić. Ogledi o Kosovu. Beograd: Draslar partner.
Jevtić 2005: Đorđe Jevtić. Etničkim nasiljem do statusa. Priština: Narodna i Univerzitetska biblioteka "Ivo Andrić".
Castan Pinos 2016: Jaume Castan Pinos. "Mitrovica: A city (re)shaped by division". Politics of Identity in Post-Conflict States. Ed. Éamonn Ó Ciardha and Gabriela Vojvoda. London: Routledge, 128-142.
Kotek 1999: Joël Kotek. "Divided Cities in the European Cultural Context". Progress in Planning, Vol. 52, Issue 3, 227-237.
Milovanović 2014: Ivana Milovanović. "Briselski sporazum - reakcije Srba na severu Kosova i Metohije". Tradicija, promene, istorijsko nasleđe, pitanja državnosti i nacionalnog identiteta na Kosovu i Metohiji. Zbornik radova. Priština-Leposavić: Institut za srpsku kulturu, 491-503.
Mimica i Bogdanović 2007: Aljoša Mimica i Marija Bogdanović. Sociološki rečnik. Beograd: Zavod za udžbenike.
Moran 2011: Džo Moran. Čitanje svakodnevice. Beograd: Biblioteka XX vek.
Nedeljković 2008: Saša Nedeljković. "Problemi primene antropologije: Antropološko istraživanje savremene kulture Srba na KiM". Savremena kultura Srba na Kosovu i Metohiji. Ur. Saša Nedeljković. Kruševac: Baštinik, 19-73.
Rajčević 2008: Jelena Rajčević. "Institucije i identitet u severnoj Kosovskoj Mitrovici". Savremena kultura Srba na Kosovu i Metohiji. Kruševac: Baštinik, 75-108.
Spremo 2019: Jovana Spremo. Integracija pravosuđa u kontekstu dijaloga Beograda i Prištine i procesa pristupanja Evropskoj uniji. Beograd: Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM.
Tucić 2011: Tatjana Tucić (ur.). Sloboda kretanja ljudi i robe između Srbije i Kosova u kontekstu regionalne saradnje. Novi Sad: Centar za regionalizam.
Hofbauer 2009: Hannes Hofbauer. Eksperiment Kosovo: Povratak kolonijalizma. Beograd: Albatros Plus.
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina30-26304
primljen: 05.03.2020.
objavljen u SCIndeksu: 18.11.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka