Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:28
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13
članak: 5 od 185  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2018, vol. 48, br. 3, str. 237-248
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/ZRFFP48-18617

Creative Commons License 4.0
O beneficijarskim natpisima sa juga provincije Gornje Mezije - primjeri sa Kosova i Metohije
University of Priština with temporary head-office in Kosovska Mitrovica, Faculty of philosophy, Department of history

e-adresa: gligorijas@yahoo.com

Projekat

Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Sažetak

U radu se prezentuju podaci o stanicama konzularnih beneficijara sa juga provincije Gornje Mezije (Kosovo i Metohija). Na ovom području najbrojniji su bili beneficiarii consularis legionum, i to beneficiarius legionis VII Claudiae i legionis IV Flaviae, ali bilo je i onih uz koje se pojam 'legija' ne spominje. Natpisi sa Kosova i Metohije potvrđuju da su se stanice konzularnih beneficijara (lokalnih policijskih oficira) nalazile duž glavnih komunikacijskih pravaca, na važnim saobraćajnim raskrsnicama i u rudnim oblastima. Smatra se da su u ovim stanicama bile smještene manje posade vojnika čiji je osnovni zadatak bio da obezbjeđuju sigurnost saobraćaja na putevima i kontrolišu transport robe. Pored toga, njihova obaveza bila je i prikupljanje i čuvanje poreza u naturi. Na putevima na jugu provincije Gornje Mezije (Kosovo i Metohija) beneficijarne stanice bile su veoma česte, a natpisi beneficijara brojni u odnosu na druge dijelove i puteve u provinciji. Smatra se da je razlog postavljanja beneficijarne stanice u okolini Novog Pazara bio u tome što je put vodio dalje na jugoistok prema rudničkoj oblasti Rogozne i municipijumu DD (današnja Sočanica). Naime, na lokalitetima oko Novog Pazara i u kosovskoj oblasti otkriveni su brojni tragovi eksploatacije rude u antici i otuda je gustina stanica konzularnih beneficijara na putevima na jugu Gornje Mezije nastala iz potrebe obezbjeđenja saobraćaja i transporta iz rudnika od razbojnika. Takođe, vojna posada kod Slatine štitila je put koji je povezivao rudnike kod Sočanice sa magistralnom saobraćajnicom. Između Kosovske Mitrovice i Vučitrna nađeno je nekoliko natpisa konzularnih beneficijara, pa postoji mogućnost da se tu nalazila raskrsnica dva glavna puta (Narona-Novi Pazar-Skoplje, Lisus-Naisus) ili su se pak sa glavnom komunikacijom ukrštali lokalni putevi. Na trasi puta između Kosovske Mitrovice i Kačanika uvezivao se niz puteva lokalnog značaja. Beneficijarna stanica kod Kačanika obezbjeđivala je ulaz u Kačaničku klisuru i carinsku stanicu kod današnjeg Runjeva. Pripadnici legije VII Claudia kod sela Škoza kontrolisali su prelaz preko Belog Drima. Smatra se da je trasa puta koja je kod ovog sela prelazila Drim vjerovatno išla preko današnjeg Prizrena te da natpis beneficijarija druge Gornjomezijske legije, IV Flavia, potiče od posade stanice na tom mjestu. Svi epigrafski spomenici beneficijarija sa juga Gornje Mezije datuju se od kraja II do sredine III vijeka.

Ključne reči

Reference

Caver, P. (1881) De muneribus militaribus centurionatu inferioribus: De Beneficiariis. Ephemeris epigraphica corporis inscriptionum latinarum supplementum edita iussu Instituti archaeologici Romani, V, 379-401
Čerškov, E. (1969) Rimljani na Kosovu i Metohiji. Beograd: Arheološko društvo Jugoslavije
Dise, R. (1995) Reassessment of the Function of Beneficiarii Consularis. Ancient History Bulletin, 9/2, 72-85
Dise, R. (1996) The Beneficiarii Procuratoris of Celeia and the Development of the Statio Network. ZPE, 113, 286-292
Dise, R. (1997) Variation in Roman Administrative Practice: the Assignments of Beneficiarii Consularis. ZPE, 116, 284-299
Domaszevski, A. (1895) Die Religiondes romischen Heeres. Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst, 1-124; 14
Domaszewski, A. (1902) Die Beneficiarerposten und die romischen Strassennetze. Westdeutsch Zeitschrift fur Geschihte und Kunst, XXI/2, 158-211
Domaszewski, A. (1904) Le stazione dei Beneficiarii e lareti stradali romane nelľ Illurikum. Bullettino di archeologia e storia dalmata, XXVII, 14-17
Evans, A.J. (1885) I.-Antiquarian Researches in Illyricum, III, and IV. Archaeologia, 49(01): 1-168
Ferjančić, S. (2010) Vota solverunt libentes merito prilog izučavanju religije rimske vojske u Gornjoj Meziji # Vota solverunt linbetes merito a note on the religion of the Roman army in Moesia Superior. Zbornik Matice srpske za klasične studije, br. 12, str. 133-147
Fidanovski, S. (1989) Rimski i ranovizantijski period. u: Tasić N. [ur.] Arheološko blago Kosova i Metohije od neolita do ranog srednjeg veka, Beograd: SANU - Muzej u Prištini, str. 258-349, I-II
Filow, B. (1906) Die Legionen der Provinz Moesia von Augustus bis auf Diokletianus. Leipzig
Glavaš, I. (2015) Stanica beneficijarija u Novama. Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, 29, 27-40
Glavaš, I. (2016) Konzularni beneficijariji u rimskoj provinciji Dalmaciji. Mala biblioteka Godišnjaka zaštite spomenika kulture Hrvatske, 1-48; sv. 17
Glavaš, I. (2013) Zavjetni žrtvenici iz stanice konzularnih beneficijara u Balinoj glavici. u: Kapitanović V. [ur.] Kultovi mitovi i vjerovanja u Zagori, Split, 33-75, Unešić 14. Prosinac, 2012
Hirschfeld, O. (1891) Die Sicherheitspolizei im romischen Kaiserreich. u: Sitzungsberichte der koniglichen Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Berlin, 845-877
Marić, R. (1956) Sitni prilozi iz arheolonije i eqinrafike. Starinar, s. V-VI (1954-1955), 356-362
Matijević, I. (2012) O salonitanskim natpisima konzularnih beneficijarija iz legije Desete gemine (legio X Gemina). Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, 105, 67-82
Mcmullen, R. (1963) Soldier and civilian in the Later Roman Empire. Cambridge, Mass: Harvard University Press
Mirdita, Z. (2015) Dardanci i Dardanija u antici. Zagreb: Hrvatski institut za povijest
Mirdita, Z. (1981) Antroponimia e Dardanise ne kohen romake. Prishtina: Rilindija
Mirković, M. (1971) Beneficijarna stanica kod Novog Pazara. Živa antika, god. XXI, sv. 1, 263-271
Mirković, M. (1991) Beneficiarii Consularis an the New Outpost at Sirmium. u: Valerie Maxfied , Michael Dobson [ur.] Roman Frontier Studies, Exeter, XV, 252-256
Mocsy, A. (1970) Moesia Superior - Gesellschaft und Romanisation in der romischen Provinz Moesiam Superior. Budapest: Akademiai Kiado
Mocsy, A. (1974) Pannonia and Upper Moesia. A History of the Middle Danube Provinces of the Roman Empire. London-Boston: Routledge & K. Paul
Nelis-Clement, J. (1994) Le monde des dieux chez les beneficiarii. Der romische Weihebezirk von Osterburken II. u: Egon Schallmayer [ur.] Kolloquium 1990 und palaobotanische-osteologische Untersuchungen, Stuttgart, 251-260;
Nelis-Clement, J. (2000) Les Beneficiarii: Militaires et administrateurs au service de l'empire. Paris-Bordeaux: Universite Michel de Montaigne - Maison de l'Archeologie
Ott, J. (1995) Die Beneficiarier. Stuttgart
Papazoglu, F. (1969) Srednjobalkanska plemena u predrimsko doba. ANUBiH, knj. XXX, CBI, knj. 1
Paqazonlu, F. (1988) Ilirska i Dardanska kraljevina - porijeklo i razvoj, struktura, helenizacija i romanizacija. u: Garašanin M. [ur.] Iliri i Albanci, Beograd: SANU, str. 145-173
Rankov, B. (1987) The Beneficiarii Consularis in the Western Provinces of the Roman Empire. Oxford
Rankov, B. (1999) The governor's men: The officium consularis in provincial administration (The Roman army as community (Including papers of a conference held at Birkbeck Colleg, University of London on 11-12, 1997)). Journal of Roman archaeology, London, Supplementary series number 34, (ur.) Adrian Goldsworthy i Ian Haynes; 15-35
Schallmayer, E. (1991) Zur Herkunft und Funktion der Beneficiarier. u: Valerie Maxfied , Michael Dobson [ur.] Roman Frontier Studies, Exeter, XV, 400-406
Vulić, N. (1931) Antički spomenici naše zemlje. Spomenik SKA, LXXI, 133-135, 179-182, 208-211, 213-215, 274, 321, 325